Bewoners lege plekken laten benutten in parkeergarage

20150516_17141808-12-2016 23:42 08-12-2016 23:42

Hieronder leest u de bijdrage in 2e termijn van onze fractie in de commissie beheer over de circa 20 maatregelen die het college voorstelt om het parkeerbeleid van de stad te moderniseren.

Voorzitter, ik ben blij met de toezegging om de parkeerduurbeperking in de Burgwal nog eens te bekijken want het is inderdaad vreemd als de ene helft van de wijk wel zo’n parkeerduurbeperking kent en de andere helft niet. De ChristenUnie vindt dat voor overdag ook voor de binnenstad naar een parkeerduurbeperking moet worden gekeken. Hoe voorkomen we anders zoekverkeer in bijvoorbeeld de smalle straten van de Vijfhoek.

Wat betreft de ontwikkeling van een P&R terrein moeten we nu echt doorpakken. De ChristenUnie komt hiervoor met een motie.

Ik dank de wethouder voor alle schriftelijke antwoorden. Eén antwoord vond ik erg opmerkelijk. Ik vroeg om een regeling voor mantelzorgers in de binnenstad. Het antwoord is dat daar al een regeling voor is. Zij kunnen namelijk gratis in de garage parkeren als zij voldoen aan bepaalde criteria. Waarom kan het daar wel maar betaal je in de wijken rond het centrum voor 1000 uur standaard 125 euro per jaar? Met die aantallen uren is wel rekening gehouden met mantelzorgers maar het blijft vreemd dat anderen dit puur voor bezoek kunnen gebruiken terwijl zorgbehoevenden dit zullen opmaken voor mantelzorg.

Bewoners laten parkeren op lege plekken in garages moet echt simpeler. Ik vind de antwoorden van de wethouder niet overtuigend. Er zou 50 euro nodig voor het registreren. Maar als iedereen met een bewonersvergunning ook in garages kan parkeren dan heb je geen aparte registratie nodig! Ik ben geschrokken van mogelijke BTW gevolgen als aparte garagevergunning wordt aangeboden. Mogelijk is dit geen probleem als iedereen toegang heeft tot de garage zoals de ChristenUnie voorstelt. Breng het in ieder geval in beeld. Ik vind het verbazend dat zo’n punt nu pas op tafel komt. In ieder geval wil de ChristenUnie van die 50 euro af. Ik kom hiervoor met een amendementen. Ook kom ik met een motie om het benutten van garages door bewoners meer dynamisch te maken.

Differentiatie van tarieven in garage op basis van populariteit heeft voorkeur van mijn fractie. Dit kan prima naast het reeds geïntroduceerde betalen per minuut.

Ten aanzien van de gereserveerde plekken in belanghebbende gebied is de ChristenUnie niet overtuigd, bijvoorbeeld als het gaat om plekken bij verloskundigenpraktijken. Het zijn maar paar plekken in de stad. Doe het weghalen van deze plekkenvoorzichtig. Ik kom met een amendement daarover.

Ik ben blij met de antwoorden over innovaties. De wethouder gaat werken aan een herinnering voor het afmelden van bezoekers zodat wordt voorkomen dat mensen dit vergeten en het college overweegt daarbij ook een automatische afmelding mogelijk te maken na een vooraf ingesteld aantal uren. Een motie hierover hoef ik dus niet meer in te dienen.

Voorzitter, er zijn simpelweg veel meer vergunningen dan plekken. Graag reactie van wethouder om de 2e vergunning daarom nog een stap duurder te maken en 1e vergunning goedkoper. Immers de verwachte afname van 2e vergunningen is nu maar 5% en dat is vrij klein gezien het parkeerplaatsentekort.

Ik snap dat de wethouder graag volledig wil overgaan op digitaal parkeren. Voor veel mensen is dit echter een grote stap. De ChristenUnie houdt daarom het liefst, al was het maar als een overgangsmaatregel, nog een tijdje een papieren alternatief. Dit kan in de vorm van een kraskaart. De wethouder heeft zelf aangegeven dat deze minder aantrekkelijk is dan digitaal parkeren omdat je hem moet ophalen bij de gemeente en hij je meer uren kost omdat elke kraskaart een vast aantal uren kost, ook als de bezoeker korter parkeert. Als dan toch mensen voor deze variant willen kiezen dan is daar kennelijk behoefte aan dus waarom niet? De wethouder heeft dan wel de vurig gewenste urenbeperking van het bezoekersparkeren en handhaving hoeft ook geen groot punt te zijn want het merendeel van de bewoners zal waarschijnlijk kiezen voor de digitale variant!

« Terug

Archief > 2016 > december

Geen berichten gevonden