Clientondersteuning moet echt onafhankelijk zijn

Rosa Barth-van den Boom-02-p_164x164.jpg25-03-2017 12:30 25-03-2017 12:30

Mensen die gebruik maken van bijvoorbeeld de WMO of de jeugdhulp hebben het recht op onafhankelijke ondersteuning, bijvoorbeeld bij het voeren van gesprekken met hulpverleners. Het college wil dit grotendeels regelen binnen het sociaal wijkteam. Dit team van professionals verleent echter ook zelf hulp en werkt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. ChristenUnie Haarlem vindt dat clienten als ze dat willen ondersteuning van een echte onafhankelijke persoon kunnen krijgen. Rosa Barth sprak hierover in de commissie samenleving.

Voorzitter, we vertrouwen er helemaal op dat sociaal wijkteams de expertise en middelen bezitten om cliënten goed te begeleiden. We verwachten een professionele aanpak. Dat is echter niet hetzelfde als een onafhankelijke aanpak, ook niet als die komt van directe of indirecte collega's, zoals sociale raadslieden. We kunnen ons voorstellen dat het zinvol lijkt de lijntjes kort te houden, maar als een cliënt onafhankelijke hulp wil, dan moet het ook echt onafhankelijk zijn. Wij zouden graag zien dat het college het advies van de participatieraad nogmaals overweegt. 

Verder zijn we erg benieuwd naar hoe de extra inzet actief bekend gemaakt gaat worden. Alleen mondeling of op de site lijkt ons onvoldoende. We herinneren ons uit het cliënttevredenheidsonderzoek van 2015 dat er op z'n minst een folder geadviseerd wordt. Hier lezen we niets over terug in dit collegevoorstel. Wij willen graag dat er een folder gemaakt wordt met de rechten en plichten, met wat mensen van het sociaal wijkteam kunnen verwachten en waar ze terecht kunnen voor onafhankelijke cliëntenondersteuning. Mensen moeten weten waar ze recht op hebben, net zoals de extra begeleiding door een vertrouwenspersoon bij het keukentafelgesprek, zoals een familielid.

Ten slotte dan nog één punt, namelijk de evaluatie. Hoe wil het college de nieuwe inzet gaan evalueren? Hoe gaat u daar de participatieraad in betrekken? 

« Terug

Archief > 2017 > maart

Geen berichten gevonden