Projecten vergeten in Structuurvisie Openbare Ruimte

DSC02683.JPG23-03-2017 23:31 23-03-2017 23:31

Donderdag sprak de gemeenteraad voor het eerst over de concept structuurvisie openbare ruimte voor Haarlem. In deze visie staan plannen voor de inrichting van Haarlem tot 2040. Waar moet er bijvoorbeeld meer oppervlaktewater komen, hoe verdeeld het verkeer zich over de stad en waar moet er extra ruimte komen voor bomen, voetgangers en/of fietsers.

De visie leunt voor een belangrijk deel op een aantal grote sleutelprojecten voor de bereikbaarheid die honderden miljoenen euro kosten en daarom alleen kunnen worden gerealiseerd als het Rijk en de provincie daaraan bijdragen. Het grootste project is de Kennemertunnel (een tunnel vanaf de Schipholweg onder het Spaarne en de Hout door richting de Westelijke Randweg). Raadslid Frank Visser: “De visie bevat op zich goede ideeën, maar wat als we geen geld krijgen voor de grootste projecten? Veel andere projecten kunnen dan ook niet worden gerealiseerd. Je kunt bijvoorbeeld niet het verkeer rond het station en de Raaks verminderen als de Kennemertunnel niet is gerealiseerd. De ChristenUnie wil daarom meer aandacht voor kleinere projecten die op de korte termijn de openbare ruimte en de bereikbaarheid kunnen versterken”

Hieronder staat de bijdrage van de ChristenUnie. De wethouder zal donderdag op de vragen van alle fracties reageren. Daarna gaat de visie de participatie in en kunnen alle Haarlemmers reageren. Later dit jaar verschijnt dat het definitieve ontwerp van de visie en zal de gemeenteraad hierover na een formele inspraakprocedure over besluiten.

Voorzitter, de ChristenUnie ziet interessante visies in de SOR, complimenten ook voor de toegankelijke schrijfwijze. Wel jammer dat uitvoeringsagenda en financiën nu nog niet zijn toegevoegd. Juist dat is ook van belang voor de participatiefase lijkt mij. Is het mogelijk concept uitvoeringsagenda en financiën wel op te nemen in versie die participatie in gaat?

We denken dat nog een verbeterslag nodig is. Het valt op dat enkele megaprojecten vrij concreet zijn omschreven maar dat enkele meer realistische grote projecten en vooral veel kleinere sleutel projecten veel globaler worden omschreven.

 • De Velserboog (verbinding tussen N208 bij Velserbroek richting de A9) lijkt mij echt een sleutelproject en kansrijker dan de Kennemertunnel
 • Zelfde geldt voor viersporigheid Haarlem-Spaarnwoude, dat moeten we overigens ook richting Heemstede doen (Intercity moet sprinter of lightrail achtig concept hier kunnen inhalen)! Graag dit aanpassen. Ook hiervoor is het Rijk nodig maar ook dit is kansrijker dan de Kennemertunnel.
 • De visie is vaag over de onderdoorgangen op de Westelijke Randweg voor fietsers.

Grote projecten moeten er zeker in blijven staan, alleen al voor belang van lobby, maar we moeten ook reëel zijn: deze zijn nog erg onzeker. Tegelijk zijn te veel zaken in de SOR hiervan afhankelijk. Neem de Raaks en de centrumring, de mooie plannen hiervoor kunnen alleen met de Kennemertunnel.

Soms is het plan ook te optimistisch: op Zijlvest zijn echt voorsorteerstroken nodig naar parkeergarage Raaks want anders wordt het HOV gehinderd. Wordt dat nog aangepast?

De ChristenUnie mist ook nog een aantal belangrijke maatregelen. Dit ligt in het verlengde van wat de fietsersbond plan B noemt. Wat doen we als geen van de megaprojecten doorgaat? Het zijn kleinere projecten die wel grote impact kunnen hebben. Eigenlijk horen deze ook in plan A overigens. Graag toezegging wethouder dat er dus naast een aantal megaprojecten waarvoor het Rijk nodig is (stuk of 5??) ook meerdere kleinere sleutelprojecten komen die zoveel mogelijk onafhankelijk zijn van de grote sleutelprojecten. Het gaat dan bijvoorbeeld om

 • Fietssnelwegen niet alleen naar Amsterdam maar ook naar Badhoevedorp en Schiphol. Een brug over de Ringvaart (bijvoorbeeld bij Zoete inval) is hiervoor nodig, die mist in de SOR.
 • Oudeweg als stadsstraat net als Europaweg, dus kijk ook naar de gevelwand, in ieder geval de zuidzijde, wat ons betreft hier ook woonfunctie niet uitsluiten. Overigens opmerkelijk dat nu het grote woord eruit is dat het 2x2 rijstroken wordt. Maar betekent dus wel dat we geld hebben verspilt met de recente herinrichting. De wethouder ontkende toen glashard dat verbreding nodig was toen de ChristenUnie daarnaar vroeg.
 • De visie zegt niets over de spanning tussen snel OV en de behoefte aan lagere maximum snelheid in woonstraten. Lijn 2 heeft daar zowel in Noord als in Oost last van. Kijk daar kritischer naar. Onderzoek bijvoorbeeld alternatieve routes waar bus sneller kan doorrijden en introduceer dan daarnaast flexibel OV in de stad vergelijkbaar met de experimenten die nu in ik geloof Gelderland lopen met Breng Flex. Dit is modern OV op afroep met een App. Graag toezegging dit op te nemen.
 • Dolhuysbrug hoort er natuurlijk ook in. Waarom staat deze niet op de kaart?

Voorzitter, de ChristenUnie heeft nog veel vragen. Ik loop ze maar even in willekeurige volgorde af:

 • Hoe zit het met de ruimte die nodig is voor de op- en afritten van de Kennemertunnel bij de Schipholweg. Kan hier meer inzicht in gegeven worden?
 • De knip op Kennemerbrug is op zich interessante gedachte, maar ik heb nog te veel vragen hierover. Wat betekent dit voor Zaanenstraat?! En verkeer naar Zandvoort kan gewoon doorrijden. Hoe zorgen we dat dat verkeer de ring gaat nemen als het straks juist bij het station minder hinder zal hebben? Dit plan moet beter worden onderbouwd!
 • Graag kritisch nog kijken naar fietsnetwerken op de kaarten. Recreatieve route Jan Gijzenkade en Vondelweg ontbreekt en rond Delftplein staat een belangrijke ontbrekende schakel  voor woon-werk/school verkeer niet op de kaart: fietsverkeer vanuit Velserbroek en Santpoort moet hier nu 3x een drukke autoweg oversteken. Overweeg een fietstunneltje onder het Delftplein van McDonalds naar Delftwijk.
 • Mooi de visie op ambassadeursplekken, of beter gezegd: ontmoetingsplekken, maar waarom zijn deze alleen vlak rond het centrum op de kaart gezet? Dat soort plekken zijn er toch bijvoorbeeld ook in Haarlem Noord ten noorden van Zaanenlaan? Maak dit punt sowieso concreter
 • Kaart lijkt te kiezen voor de korte Kennemertunnel, keuze tussen korte of lange tunnel ligt toch nog open? Maak kaart vager op dit punt!
 • Marsmanplein moet ook een HOV halte worden, graag opnemen op de kaart, op zijn minst als zoekrichting.
 • Opmerkelijk: ondergrondse fietsenstalling onder Kennemerplein staat op de kaart… maar we hebben hier net geïnvesteerd in herinrichting van het plein. Idee wel mooi, maar mij lijkt 2e ondergrondse stalling  stationsplein thv Beyneshal kansrijker op korte termijn. Kan die reservering sowieso ook op de kaart?
 • De ChristenUnie ziet graag bij het definitieve ontwerp een advies van de Stadsbouwmeester. Graag een toezegging. Ik zie bijvoorbeeld een deel van zijn voorstel voor meer bruggen over het Spaarne terug maar ik zie ook vreemde zaken zoals een extra strook op de Prinsenbrug voor autos richting Binnenstad. Waar laat je dan de fietsers? Dit is immers ook een hoofdfietsroute.
 • Prioritering is nu voetgangers, fiets, ov en auto. Wat betreft ChristenUnie kan prioritering in binnenstad anders zijn dan in buitenwijken, bijvoorbeeld in buitenwijkenhogere prio voor fiets. Graag reactie
 • Verder missen we ruimtevreter parkeren in deze prioritering! Er is nu een apart afwegingskader voor objecten in de openbare ruimte en daar wordt parkeren ook genoemd, maar dat is toch echt wat anders dan prullenbakken en verkeersborden in de openbare ruimte. Parkeren neemt zoveel ruimte in, dat kun je niet los zien van de prioriteiten voetgangers, fiets, ov en auto.
 • Bij de tunnel in het verlengde van de Prins Bernhardlaan wordt open gelaten of dit een fietstunnel wordt of ook voor auto’s. Hoe verhoudt dat zich tot de ontwikkelingen Oostpoort? Die kunnen toch grotendeels alleen als deze tunnel ook voor auto’s wordt? Zo ja, dan graag in structuurvisie duidelijke keuze maken dat het ook tunnel voor auto’s wordt, inclusief hoe dit dan aansluit op Oudeweg/Waarderweg.

Voorzitter, een uurtje is veel te weinig voor zo’n belangrijk stuk. Ik heb een aantal van mijn vragen niet eens kunnen stellen en echt debat hebben we ook niet gehad. Ik wil er echt op aandringen dat als er straks een definitief ontwerp komt na de participatiefase dat we er dan uitgebreid de tijd voor nemen, dus zeker 2 avonden en niet 1 uurtje zoals vandaag.

 

Dit zijn de 10 Sleutelprojecten in de concept structuurvisie:

1. Amsterdamse Poort: waterrijk onderdeel van de binnenstad

2. De Kennemertunnel heelt de stad

3. Stadsstraat Schalkwijk: meer levendigheid, minder verkeer

4. Welkom in Haarlem via de Oudeweg

5. Aansluiting van Noord op de binnenstad en stadsstraat Rijksstraatweg

6. Veilig richting de duinen: oversteekbaarheid Westelijke Randweg

7. Raaks: fietsen langs de singel en stadsstraat Zijlweg

8. Zuidelijke entree binnenstad en stadsstraat Wagenweg

9. Woonboulevard Prins Bernhardlaan: evenwicht tussen leefbaarheid en mobiliteit

10. Dwars door Schalkwijk naar het groen

 

 

« Terug

Archief > 2017 > maart

Geen berichten gevonden