Neem de tijd voor herontwikkeling Drijfriemenfabriek

DSC02655.JPG09-03-2017 20:46 09-03-2017 20:46

Een deel van de gemeenteraad wil de Drijfriemenfabriek aan het Spaarne tussen het spoor naar Amsterdam en de Prinsenbrug verkopen aan de huidige gebruikers (het stadsstrand en de muziekoefenruimtes van de Oerkap). Een ander deel wil juist zo snel mogelijk verkopen aan de hoogste bieder. De ChristenUnie wil dat eerst dat opnieuw naar de stedenbouwkundige uitgangspunten wordt gekeken. Raadslid Frank Visser: “De huidige visie kijkt goed naar de waarde van dit monumentale gebouw wat flink zal moeten worden opgepakt maar er wordt te weinig gekeken naar de mogelijkheden van deze locatie als entree van de stad langs het Spaarne en de Oudeweg”

Voorzitter, de ChristenUnie wil eerst de Structuurvisie Openbare Ruimte bespreken voordat we kiezen wat we met de Drijfriemenfabriek doen. De functie van de Oudeweg verandert immers met de SOR. Wellicht kunnen we dichter langs de weg bouwen en dan het groen elders compenseren. Ik heb niet de indruk dat we nu bezig zijn met het maken van een nieuwe stadsentree maar alleen aan het kijken zijn naar de ruimtelijke waarde van het bestaande gebouw. Er is meer mogelijk op dit terrein, met respect voor dit gebouw. Het kavel splitsen in de fabriek en een strook bouwgrond en groen langs de Oudeweg lijkt niet handig maar een beter integraal plan is mogelijk. Doe hiervoor een marktverkenning. Wij hebben voorkeur voor openbare verkoop maar de mogelijkheid van onderhandse verkoop mag ook onderdeel zijn van de verkenning. Houd in ieder geval de strook langs het spoor onbebouwd. Deze ruimte is echt nodig voor toekomstige spoorverdubbeling.

Tenslotte de stadsbouwmeester. Er zijn een aantal adviezen van hem overgenomen zo blijkt nu uit de aanvullende informatie die door ons is opgevraagd maar nergens wordt duidelijk wat de stadsbouwmeester nu van het eind resultaat vindt. Voor zo’n belangrijk voorstel hoort zo’n advies gewoon bij de raadsnota zitten net zoals we standaard een groenparagraaf krijgen. De stadsbouwmeester is immers onafhankelijke adviseur niet alleen de ambtenaren maar ook het college en de raad. Zonodig komen wij op dit punt met een motie.

« Terug

Archief > 2017 > maart

Geen berichten gevonden