Basisinfrastructuur kan overzichtelijker

logo-dock-header02-03-2017 21:09 02-03-2017 21:09

Een groot aantal instellingen verzorgt in Haarlem de zogenaamde basisinfrastructuur. Dit zijn voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg die voor iedereen zonder verwijzing toegankelijk zijn. Denk aan speeltuinen en activiteiten in buurthuizen. De gemeente probeert te zorgen dat al deze initiatieven elkaar versterken en goed samenwerken. Dit gaat steeds beter maar volgens de ChristenUnie blijven er verbeterpunten. De raadscommissie samenleving sprak over de voortgang.

Voorzitter, kernvraag van de wethouder is: wat zijn de verdere verbeteringen die kunnen worden aangebracht in de basisinfrastructuur? We hebben een uitgebreid overzicht gekregen van alle subsidies voor de basisinfrastructuur van de gemeente maar de leesbaarheid van dit subsidieoverzicht moet echt veel beter. Nu kon ik het eigenlijk niet goed voorbereiden: 150 pagina’s is echt veel te veel. Het idee van een standaard formulier is goed maar als een organisatie maar werkzaam is op 1 deelgebied dan lees je heel veel lege velden…. Kunnen wij geen excel krijgen waar je kunt filteren op stadsdeel, op leefdomein en op organisatie? Dan kan je zien waar het geld heen gaat en per stadsdeel of leefdomein kijken of je iets mist in het aanbod.

Samenwerking is een sleutelwoord bij verbetering van de voorzieningen. Dat gaat al heel goed bij het jeugdwerk waar alle organisaties elkaar hebben gevonden, kennis uitwisselen en activiteiten op elkaar afstemmen. Hoe doen we dat ook in de overige basisinfrastructuur?

Haarlem Effect wil bijvoorbeeld een brugfunctie bieden voor kleine initiatieven door ondersteuning of door het bieden van ruimte. Ik denk dat dit nog te weinig bekend is. Hoe maken we dat bekender in de stad? Kleinere organisaties klagen ook dat ze wel eens tegen een dichte deur botsen bij de grote organisaties. Zij ervaren die brugfunctie dus anders. Wat doet de wethouder met deze signalen? Hoe maken we inzichtelijk voor de raad hoe de grote welzijnsorganisaties zoals Haarlem Effect en Dock op dit punt presteren?

Meetbaar maken van resultaten van de basisinfrastructuur is lastig, maar moeten we naar blijven zoeken. We kunnen bijvoorbeeld wel output registreren: hoeveel mensen worden er bereikt? Hoe groot is de overhead?

Aandachtspunt is het up to date houden van de digitale sociale kaart. Gaat dat wel goed? Er gebeurt ook veel buiten de basisinfrastructuur, bijvoorbeeld in kerken en sportclubs. Zouden we dat niet ook een plek kunnen geven in de sociale kaart?

 

« Terug

Archief > 2017 > maart

Geen berichten gevonden