Drugspreventie mist in gezondheidsbeleid

GGD-kennemerland-logo30-03-2017 21:46 30-03-2017 21:46

In aanvulling op de regionale nota gezondheidsbeleid werkt het college van B&W aan een lokale nota omdat veel onderwerpen in de regionale nota onvoldoende aan bod komen. De raadscommissie samenleving heeft een eerste reactie gegeven. Raadslid Frank Visser: “Het is goed dat er een lokale nota komt die concreter is maar ik mis nog veel zaken. Het is met name opvallend dat de nota wel ingaat op alcohol en roken maar dat er met geen woord wordt gerept over preventie tegen drugsgebruik. Dit moet anders!”

Voorzitter, ik begin met een vraag over het proces: waarom krijgen we de regionale nota pas op het moment als hij al is vastgesteld? Dan kunnen we het toch niet meer beïnvloeden? Er staan in de regionale nota geen verkeerde dingen, maar ik herken mij wel in de opmerking van de VVD dat het wel een paar schoten voor open doel zijn. Een aantal belangrijke onderdelen wordt slechts heel summier genoemd in een bijlage zoals de samenwerking met zorgverzekeraars. Hoe zo met hen 2 gesprekken voeren? Wat is ons doel daarmee? En dan zijn 2 gesprekken toch niet voldoende? De ChristenUnie verwacht hier meer ambitie.

Prima dat er aanvullend lokaal beleid komt. Het eerste concept is inderdaad concreter dan de regionale nota. Ik ben heel blij met het voornemen van het college om een dekkend netwerk van AED’s in de stad te creëren waarmee een motie van de ChristenUnie wordt uitgevoerd.

Het project “Jongeren op gezond gewicht” krijgt terecht in de lokale nota ook meer aandacht. Het is een enorm succes, jongeren in de wijken waar dit project loopt leven gezonder. Mooi dat we nu ook starten in Schalkwijk en Oost, maar ik neem toch aan dat we gezien het succes ook in andere wijken doorgaan. Waarom dit project niet in de hele stad invoeren?

Ook wat betreft roken zijn de maatregelen concreter zoals de plannen voor rookvrij Haarlem Oost en rookvrije speeltuinen. Maar wat is de ambitie? Deze is niet smart. Minder rokers, prima, maar hoeveel minder? Op deze manier blijft het te vrijblijvend.

En voorzitter daarmee kom ik op nog enkele kritiekpunten. Ik sluit mij aan bij de opmerking van GroenLinks dat we ook moeten kijken hoe we maatschappelijke organisaties en kerken kunnen betrekken bij het preventiebeleid.

31 scholen zijn bezig met gezondheidsbeleid, maar veel scholen dus niet. In de regionale nota staat dat Haarlem meer scholen met het predicaat gezonde school wil, maar hoeveel dan en hoeveel budget hebben we hiervoor over want in het verleden hadden we hier een apart budget voor.

Mooi de aandacht voor preventie en meer bewegen. Maar ik mis hier en daar concretisering zoals het aanbieden van valpreventiecursussen bijvoorbeeld.

Twee grote onderwerpen mis ik in zowel de regionale en lokale nota dat is voorkomen van drugsgebruik en gokken. Gezien de tijd ga ik alleen in op het drugsbeleid. We hebben in deze raad regelmatig gesproken over legalisering van wietteelt en over drugscriminaliteit, maar hoe zit het met de volksgezondheid? Ik kan mij niet herinneren dat hier de afgelopen 3 jaar over gesproken is. Landelijk is er een trend waar te nemen in het toenemen van ecstasy gebruik met name onder jongeren in het uitgaansleven. Bovendien neemt het MDMA-gehalte van deze pillen jaarlijks toe en daarmee ook de gezondheidsrisico’s. Ook sommige nieuwe stoffen zoals 4-FA zijn in opkomst. Vindt het college het toenemend drugsgebruik ook zorgelijk en ziet het college hier net als de ChristenUnie ook een opgave voor de gemeente?

De ChristenUnie ziet verder graag in de definitieve lokale nota de resultaten van de meest recente gezondheidsmonitor verwerkt. Op de website van de GGD staat nu die van 2012 maar in 2016 is er ook één uitgevoerd.

« Terug