Geheimverklaring gebeurt veel te vaak

Frank Visser-02-p_164x16420-04-2017 22:36 20-04-2017 22:36

Soms is het nodig dat de gemeenteraad in het geheim vergadert of stukken krijgt die niet verder mogen worden verspreid. Dit gebeurt bijvoorbeeld als belangen van mensen kunnen worden geschaad of de gemeente hierdoor financieel schade kan oplopen. Bij aanbestedingen is het bijvoorbeeld niet handig als de deelnemende partijen weten hoeveel geld de gemeente denkt dat zij straks kwijt zal zijn aan een opdracht. Volgens de ChristenUnie worden stukken echter veel te vaak geheim verklaard.

De commissie samenleving van de gemeenteraad besprak het programma van eisen voor de aanbesteding van allerlei voorzieningen in het sociaal domein. Hierin staat precies wat de gemeente verwacht van de uitvoerders van deze voorzieningen. Raadslid Frank Visser: “Veel zaken in dit document betreffen details die ik vooral aan de wethouders en hun ambtenaren wil overlaten, maar er staan ook zaken in waar je in het openbaar over zou moeten kunnen praten. Ik kan dat echter niet omdat dat hele stuk geheim is verklaard."

Het betreffende stuk wordt pas openbaar als de aanbesteding is gestart. Visser: "Maar dan heeft er over spreken met bijvoorbeeld deskundigen die mij zouden kunnen adviseren geen zin meer want dan mag er niets meer gewijzigd worden. Ik vind dit een slechte zaak. Ik heb de wethouder meerdere keren gevraagd wat er nu zo geheim is aan dit stuk van meer dan 100 blz., maar niemand kan het mij uitleggen. De ChristenUnie vindt dat de gemeente veel transparanter moet opereren. Waarom zouden burgers niet mee mogen denken over de inhoud van zoiets als een programma van eisen voor het buurthuiswerk of de huishoudelijke hulp?”

« Terug

Archief > 2017 > april

Geen berichten gevonden