Haarlem krijgt Odensehuis

17-06-2017 15:49 17-06-2017 15:49

In november diende de ChristenUnie in de gemeenteraad een motie in om te komen tot een Odensehuis, een voorziening voor dementerenden ten behoeve van een zorgpauze voor Haarlemse mantelzorgers. Het college is aan de slag gegaan en inmiddels is er al een mogelijke locatie gevonden in Meerwijk. Eind dit jaar moet er een programma van eisen liggen en hopelijk gaat de voorziening daarna snel open.

Het college ziet de gemeente vooral als een aanjager van dit initiatief en heeft 30.000 euro beschikbaar gesteld om de plannen te realiseren. De wethouder heeft naar aanleiding van de motie gekeken bij andere Odensehuizen en heeft de Haarlemse zorgpartijen om de tafel gezet om de plannen samen uit te werken. Daar is het plan uit voor gekomen om de nieuwe voorziening ook een inloophuis te laten zijn voor kankerpatienten.

Schaduwraadslid Rosa Barth: “We zijn ontzettend blij met de inzet van de wethouder om gehoor te geven aan onze motie Odensehuis. Onze complimenten dat de motie zo snel is opgepakt. Goed dat niet alleen gekeken is naar de voorziening van het Odensehuis, maar ook voor een inloophuis voor kankerpatiënten. Wat fantastisch dat er al een locatie in beeld is en dat organisaties actief betrokken zijn om een bijdrage te leveren. De wethouder is zeer voortvarend aan de slag gegaan en daar zijn we erg blij mee. Met grote verwachting wachten we de resultaten af.”

« Terug