Maak Stadhuis toonbeeld van duurzaamheid en toegankelijkheid

DSC02735.JPG08-06-2017 23:23 08-06-2017 23:23

De gemeente Haarlem gaat van al het strategisch vastgoed van de stad (circa 200 panden) in kaart brengen wat er nodig is om deze panden duurzaam te maken. De ChristenUnie vindt dit een goed plan maar heeft net als andere fracties wel vragen bij de kosten van het onderzoek (circa 4000 euro per pand). Het moet geen papieren werkelijkheid worden. De gemeente moet het goede voorbeeld geven. De ChristenUnie heeft daarom voorgesteld om het stadhuis duurzaam te maken.

Schaduwraadslid Frank Abspoel: “Het stadhuis heeft verouderde verlichting en klimaatsystemen, achterstallig schilderwerk, tochtende ramen en is slecht toegankelijk. Laat met het stadhuis zien dat ook monumenten echt duurzaam kunnen worden!” Wethouder Jur Botter heeft dit voorstel omarmd. In de gemeenteraad gaat de ChristenUnie vragen het voorstel nog dit jaar uit te werken.

Lees hier de bijdrage van de ChristenUnie in de commissie ontwikkeling:

Voorzitter, ik sluit mij aan bij de vragen van de andere fracties over de kosten. De ChristenUnie vraagt als er toch een contract wordt gesloten voor het maken van energielabels en energieprestatieadvies dan gelijk afspraken te maken over een nieuwe labelbeoordeling na uitvoeren van de maatregelen. Dit nu vastleggen in één opdracht is waarschijnlijk goedkoper en dan zijn straks na uitvoering van renovaties en vernieuwingen gelijk de energielabels actueel! Dat is ook van belang om te laten zien bij landelijke benchmarks hoe wij scoren.

In het raadsstuk staat dat gezien de andere bekostigingssystematiek en de organisatie van het beheer en onderhoud schoolgebouwen buiten beschouwing worden gelaten. De ChristenUnie vindt het wel van belang dat dit ook in beeld komt. Ga hierover in overleg met de scholen.

Uitgangspunt van het stuk is huidige en “toekomstige” wet en regelgeving. Mooi dat het college in kaart wil brengen wat nodig is om vastgoed tenminste energieneutraal te laten worden. Maar hiervoor zijn er verschillende scenario’s. Je kunt bijvoorbeeld denken aan nul op de meter maar ook minder ver gaande maatregelen als je uitgaat van deels regelen van de verwarming via warmtenetten. De komst van warmtenetten is onzeker dus de ChristenUnie wil niet alleen inzicht in de kosten van een kostenefficiënte variant maar ook van een variant die uitgaat van nul op de meter, dus gasloos, ook als er geen aansluiting op het warmtenet komt. Ambitie van label A in 2030 is wat dit betreft te laag want dat is nog niet volledig energieneutraal. Het doel van energieneutraal in 2050 van het Energieakkoord is te veel verre toekomstmuziek. Geef als gemeente het goede voorbeeld en haal dat doel voor je eigen gebouwen uiterlijk in 2030. Dat moet toch kunnen?

De ChristenUnie vindt dat er echt een stap moet worden gemaakt van het verduurzamen van dit mooie historische stadhuis. Er zijn al een aantal maatregelen genomen maar nog steeds kampt het gebouw met verouderde verlichting, binnenmilieusystemen, slechte toegankelijkheid, etc. De ChristenUnie stelt voor om van het stadhuis een voorbeeld project te maken om aan te tonen dat je ook monumenten super duurzaam kunt maken. Zo geven we ook het goede voorbeeld aan de rest van de stad. Is de wethouder daartoe bereid? Wij zouden graag bij de komende begrotingsbehandeling een voorstel willen zien.

« Terug

Archief > 2017 > juni

Geen berichten gevonden