Jongeren nog minder kans op woning in Haarlem

20151224_131111.jpg01-06-2017 22:20 01-06-2017 22:20

Een raadsmeerderheid heeft een amendement aangenomen waardoor de kans op een sociale huurwoning voor jongeren tot en met 22 jaar in Haarlem vrijwel nul wordt. Raadslid Frank Visser: “Sommige partijen gaven als argument dat de voorrangsregeling voor jongeren leeftijdsdiscriminatie is. Dan begrijp je dus niet hoe de woningmarkt werkt. Jongeren boven de 22 jaar krijgen veel meer huurtoeslag en kunnen dus grotere woningen huren. Zolang die leeftijdsgrens landelijk nog geldt moet je jongeren tot en met 22 jaar een eigen kans geven!”

De voorrangsregeling was bedoeld om kleine appartementen toe te kunnen kennen aan jongeren ook al zijn er andere kandidaten die meer wachttijd hebben opgebouwd. Frank Visser: “Dat klinkt als leeftijdsdiscriminatie, maar dat is het niet. Je moet niet vergeten dat je als jongere je pas vanaf je 18e kunt inschrijven voor een woning. Aangezien de gemiddelde wachttijd in Haarlem meer dan 4 jaar is kun je als 22 jarige dus vrijwel nooit bovenaan de wachtlijst komen. De voorrangsregeling maakte het mogelijk specifieke kleine woningen te labelen als jongerenwoning. Daar is niets mis mee. Het helpt zelfs de doorstroming want na een paar jaar verhuizen veel van die jongeren naar een grotere woning. Door het schrappen van deze regeling maken jongeren met een laag inkomen in Haarlem geen kans meer op een sociale huurwoning. Zij kunnen nu alleen proberen een studentenkamer te vinden of woningen met tijdelijke huurcontracten of anti-kraak of moeten heel duur huren boven de sociale huurgrens. Veel jongeren kunnen dit niet betalen. Ik snap daarom niet dat zelfs een partij als de SP dit voorstel heeft gesteund. Ik vrees dat dit voorstel er voor zorgt dat er nog meer illegaal in Haarlem gewoond gaat worden.

De ChristenUnie is het wel eens met de meeste partijen in de gemeenteraad dat er meer gebouwd moet worden in Haarlem om zo de woningnood aan te pakken. “Maar die woningen komen er niet door simpelweg de voorrangsregeling voor jongeren te schrappen. Dan zeg je eigenlijk tegen die jongeren, zoek het zelf maar uit! Het duurt nog jaren voordat er veel nieuwe woningen bij zijn gekomen. Ondertussen is er straks een hele generatie jongeren die geen kans meer maakt in Haarlem op een woning.

 

« Terug

Archief > 2017 > juni

Geen berichten gevonden