Verduurzaming straatverlichting is meer dan LED

20151108_15072222-06-2017 22:58 22-06-2017 22:58

Het college heeft voorgesteld de Haarlemse straatverlichting versneld te vervangen door LED om zo energie te sparen en te voldoen aan de nationale afspraken om in 2030 50% energie te besparen. Dit is een uitwerking van een eerdere motie van de ChristenUnie die opriep om het tien jaar oude beleidsplan over straatverlichting te actualiseren.

Een meerderheid van de raad vindt het nu echter te snel gaan en wil wachten op nieuwe innovaties op het gebied van straatverlichting die nog duurzamer zijn zoals het overstappen op gelijkstroom. Een motie van de ChristenUnie die opriep te onderzoeken of verlichtingsniveaus verlaagd konden worden en het aantal uren dat de verlichting wordt gedimd naar een lager verlichtingsniveau te vergroten werd door de gemeenteraad verworpen.

Lees hier de bijdrage van raadslid Frank Visser in de commissie beheer en daaronder de verworpen motie.

Voorzitter, ik vind dit proces eigenlijk mooi. Het initiatief om aan de slag te gaan met de straatverlichting komt vanuit de raad en heeft een mooie actuele nota opgeleverd. Dit debat toont aan dat actualisatie heel hard nodig was en dat we komende jaren vinger aan de pols moeten houden. Het is erg technisch onderwerp. Dat zie je al aan het feit dat gelijkstroom in debat en in de krant ineens geleidestroom wordt en dat het CDA het net had over gasontsluitingslampen ipv gasontladingslampen. En ja, die laatste zijn goedkoper maar hebben ook een beperktere levensduur. Nieuw element in het debat is de discussie of we niet beter kunnen kiezen voor gelijkstroom. Ik ben benieuwd. Gelijkstroom kan interessant zijn maar als je het doet in bestaand net heb ik toch veel twijfels van kosten, risico’s en opbrengsten. De motie van het CDA noemt ook vooral toepassing in nieuwe ontwikkelingen en dat is toch wat anders dan in bestaande wijken waar alle bedrading en installaties al aanwezig zijn.

Ja, versneld vervangen van LED kost geld. Maar als we steeds weer wachten naar nieuwe technologische vernieuwing dan kunnen we niets meer. We hadden dan ook de afgelopen jaren geen LED moeten installeren. We hebben in het energieakkoord ook afspraken gemaakt, daar moeten we ons aan houden. Wat betreft ChristenUnie gaan we dus door met versnellen, maar houden we wel regelmatig een evaluatie of bijstelling nodig. Innovaties gaan immers inderdaad razendsnel.

Ik snap best de roep om uitstel om nog wat zaken uit te zoeken zoals de toepassing van gelijkstroom. Maar laten we dit dan in de tijd begrenzen. We moeten een keer een besluit nemen en als overheid het goede voorbeeld geven aan de inwoners van de stad. Als we het geld nu nog niet besteden aan LED-verlichting laten we dan in ieder geval het geld voor duurzaamheid behouden.

Ik zie ook andere mogelijkheden om geld en energie te besparen met straatverlichting dan alleen maar het simpelweg vervangen door LED. Deze mis ik in de nota. De oorspronkelijke motie ging bijvoorbeeld over het tegengaan van onnodige verlichting door te hoge lichtniveaus en onnodige masten. Dat moet echt in kaart gebracht worden en dat is niet gebeurd in deze nota. Stel we kunnen 15% van de armaturen verwijderen bijvoorbeeld door onnodige masten verwijderen en bij vervanging waar mogelijk de afstand tussen masten vergroten, het verlichtingsniveau van de overige armaturen zolang het veilig is met 15% verlagen en het aantal uren dat maximaal wordt gedimd met 15% uitbreiden dan besparen we een hoop geld en energie!

De wethouder wacht voor het toepassen van detectie innovaties af. De ChristenUnie pleit voor een proef, bijvoorbeeld op het Houtmanpad. En wat doet de wethouder met de constatering dat we nu stand alone dimmen terwijl het ook op afstand kan via telemanagement? Als we grootschalig gaan vervangen door LED dan is dat ook een natuurlijk moment om die keuze te heroverwegen.

In de motie werd ook gesproken over toepassen van actieve wegmarkering op wegen in het buitengebied tegen lichthinder. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen op de Spaarndamseweg. Wat gaat de wethouder hiermee doen?

MOTIE Kan het licht uit? (of gedimd….)  - reprise

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22 juni 2017,

In beraadslaging over het beleidsplan openbare verlichting 2017-2020 ‘Verlichting op maat” wat een uitwerking is van de motie “Kan het licht uit? (of gedimd…)” van 21 januari 2016

Overwegende dat:

  • Het nieuwe beleidsplan inzicht biedt in de mogelijkheden voor modernisering van het Haarlemse beleid voor openbare verlichting, maar dat een aantal genoemde onderwerpen nog niet is uitgewerkt in concrete beleidsvoorstellen;
  • Kosten voor onderhoud en energie voor de openbare verlichting niet alleen kunnen worden bespaard door zuinigere LED-lampen, maar ook door kritisch te kijken naar toegepaste lichtniveaus en het benodigde aantal lichtmasten en armaturen;

Verzoekt het college:

Het beleidsplan verder uit te werken door voor de kadernota 2018 in kaart te brengen waar binnen de randvoorwaarden van verkeersveiligheid en leefbaarheid

  • verlichtingsniveaus verlaagd kunnen worden door structureel dimmen of door plaatsing van andere lampen bij vervangingsmomenten;
  • lichtmasten en armaturen kunnen worden verwijderd omdat ze overbodig zijn;
  • het aantal dim-uren dat het verlichtingsniveau 50% is kan worden uitgebreid (bijvoorbeeld van 22.00 tot 6.00 uur in plaats van 23.00 tot 05.00 uur)

Verzoekt het college tevens:

  • bewoners op te roepen hiervoor input te leveren;
  • te onderzoeken of Haarlem moet overstappen van stand alone dimunits naar dimmen op afstand via telemanagement;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser

ChristenUnie

« Terug

Archief > 2017 > juni

Geen berichten gevonden