Verder sleutelen aan toekomstvisie Haarlem 2040

DSC02740.JPGdonderdag 08 juni 2017 19:26

Het college van B&W werkt aan een nieuwe toekomstvisie voor de stad. Deze toekomstvisie moet straks de inleiding worden van de nieuwe omgevingsvisie voor de stad. De raadscommissie bestuur sprak over het ontwerp van de toekomstvisie.

Voorzitter, de ChristenUnie zou het mooi vinden als deze visie ook met omliggende gemeenten wordt opgesteld, dus één omgevingsvisie voor Zuid-Kennemerland. Wel blijft dan iedere gemeenteraad verantwoordelijk voor het eigen deel. Ondertussen zijn we ook bezig met structuurvisie openbare ruimte en hebben we nog veel oude visies. Hoe gaan we dit zo spoedig mogelijk bundelen tot 1 integrale visie?

De gekozen thema’s zijn herkenbaar en mooi gegroepeerd onder 3 kernwoorden: MOOI, VEERKRACHTIG en STERK. De uitwerking van de thema’s moet hier en daar wel scherper. Ik mis het thema duurzaamheid. Thema’s als groen en energie worden genoemd maar duurzaamheid gaat ook over circulaire economie en schone lucht.

Bij veerkrachtig wordt gesproken over o.a. onderwijs, gezondheid en voorzieningen. Dat laatste is een ruim begrip. Wat verstaan we daaronder? Welk aandeel hebben Haarlemmers zelf bij het opzetten en zelf beheren van voorzieningen? Juist op dit vlak zijn er veel ontwikkelingen. De toekomstvisie kan dit verdiepen. Niet als bezuiniging maar als kans om te kijken hoe overheid en burgers samen de stad veerkrachtiger kunnen maken.

Maak de uitwerking per thema ook meer smart, zoek de dilemma’s op en zoek naar win-win situaties. Het stuk schrijft nu nog een beetje om tegenstellingen heen (meer woningen maar wel behoud van groen) terwijl een echte visie juist richting geeft bij dit soort dilemma’s en zoekt naar out of the box oplossingen!

Meer groen en open water klinkt mooi maar ik mis notitie van kwaliteit hiervan.

Er wordt wel erg geforceerd tegenstelling tussen oost en west gezocht bij sommige thema’s. Bijvoorbeeld bij thema energie kunnen binnen west of oost de verschillen groter zijn dan tussen sommige delen van west en oost.

Concretisering van veel thema’s zoals wonen vind ik nog erg vaag en globaal. Het zijn allemaal open deuren. De tekst over erfgoed zou op elke willekeurige historische gemeente van Nederland kunnen slaan. Wat is typisch Haarlems? De tekst over erfgoed is nu identiek aan de tekst over cultuur en gaat vooral over de culturele podia. Dat is veel te mager. Denk bijvoorbeeld aan industrieel erfgoed, aan onze hofjes, aan de historische kerken, etc. Haarlem is een echte erfgoed stad. Besteed daar meer aandacht aan!

« Terug

Archief > 2017 > juni

Geen berichten gevonden