Raad kiest voor popcentrum boven bereikbaarheid

DSC02674.JPG09-11-2017 21:11 09-11-2017 21:11

Bij de stemmingen over de begroting voor 2018 bleken meerdere partijen te twijfelen over hun steun voor het popcentrum in het voormalige slachthuis. Grootste coalitiepartij D66 gaf aan het eigenlijk met de ChristenUnie eens te zijn dat het popcentrum te duur is geworden. Deze fractie stemde echter toch niet voor het amendement van de ChristenUnie om de ruim 4 miljoen euro voor het popcentrum te besteden aan een betere bereikbaarheid van Haarlem of aan verduurzaming van de stad.

Ook de VVD gaf aan liever geld te stoppen in bereikbaarheid dan in het popcentrum maar wilde deze dossiers niet tegenover elkaar zetten en stemde uiteindelijk niet voor het amendement. Raadslid Frank Visser “Politiek is keuzes maken. Ik vind het jammer dat er nog geen meerderheid in de raad is om hier te kiezen terwijl overduidelijk is dat de financiën van het popcentrum uit de klauwen lopen en er straks ook nog een jaarlijks tekort is op de exploitatie. Ik snap best dat sommige partijen een popcentrum willen maar we moeten ons afvragen of dit het belangrijkste is wat onze stad op dit moment nodig heeft. Ik denk het niet!”

Uiteindelijk stemden alleen Fractie Mohr en Hart voor Haarlem voor het amendement van de ChristenUnie. Een aantal andere voorstellen van de ChristenUnie haalde het wel:

Het college moet met een voorstel komen om de mogelijkheden te verruimen voor bijstandsgerechtigden om een auto te bezitten zodat bijvoorbeeld makkelijker familie aan de andere kant van het land bezocht kan worden. Raadslid Frank Visser: “De ChristenUnie zet zich in voor betere fietsvoorzieningen en beter OV, maar wij vinden dat je mensen niet moet straffen met een lagere bijstand als ze een bescheiden auto hebben die misschien wel betaald is door anderen”

Ook de motie om met betere richtlijnen te komen voor hoogbouw in Haarlem is aangenomen. Zo moet duidelijk worden waar hoogbouw kan en waar vooral niet om zo het aanzien van de stad te beschermen.

Ook heeft de raad het voorstel aangenomen dat het college op de gemeentelijke website de voorwaarden voor allerlei regelingen beter inzichtelijk moet maken. Nu ontbreken deze vaak nog waardoor mensen ontmoedigd worden regelingen aan te vragen of toch de gemeente moeten bellen om de informatie te krijgen die ze nodig hebben.

Een motie van de Actiepartij die de ChristenUnie mee heeft ingediend om het meldpunt zwangerschapsdiscriminatie te promoten is ook door de gemeenteraad aangenomen. Hetzelfde geldt voor een motie die vraagt om bij toekomstige bouwprojecten de gezondheidseffecten beter te inventariseren zodat de raad goede besluiten kan nemen. Helaas werden twee fietsmoties niet aangenomen. De ene motie vroeg om te komen met een fietsparkeernorm voor inpandige fietsenstallingen bij grootschalige bouwprojecten. Nu is hier vaak te weinig aandacht voor waardoor veel fietsen op straat worden gestald. Ook een motie om het fietsdepot minstens 1 avond per week te openen en op zaterdag haalde het niet. Frank Visser: “Deze situatie moet echt anders want nu kan je je fiets alleen tot 16 uur ’s middags ophalen bij Paswerk in Cruquius.”

Verder werd met de begroting definitief geld vrij gemaakt voor een aantal voorstellen die de ChristenUnie eerder heeft ingediend:

  • Drempels slechten in publieke gebouwen: 80.000 euro
  • 2018 jaar van de toegankelijkheid: 150.000 euro
  • Drempels slechten in openbare ruimte: 100.000 euro in 2018 en een nog onbekend bedrag in latere jaren
  • Odensehuis: inloopvoorziening in Schalkwijk voor mensen met beginnende dementie: 2 x 200.000 euro voor 2018 en 2019 en een nog onbekend bedrag voor latere jaren

Frank Visser: “Ik ben blij dat het college aan de slag gaat om onze stad toegankelijker te maken voor gehandicapten. De komst van het Odensehuis is niet alleen mooi voor mensen met beginnende dementie maar kan ook hun mantelzorgers ontlasten. Het college denkt goed na om te komen tot een voorziening in Schalkwijk waarin meerdere zorg en welzijnsvoorzieningen samen komen”

« Terug

Archief > 2017 > november

Geen berichten gevonden