Paarse krokodil voor daklozen bestrijden

DSC02789.JPG04-01-2018 14:46 04-01-2018 14:46

Daklozen in Haarlem moeten verplicht 's nachts op een vaste locatie te vinden zijn om een briefadres te kunnen krijgen. Tegelijkertijd riskeren ze dan een boete van handhavers als ze slapen in de open lucht. De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over deze paarse krokodil. Raadslid Frank Visser: "Uitkeringsfraude moet natuurlijk worden voorkomen, maar het lijkt er op dat de regels nu te rigide zijn en dat de problemen voor daklozen hierdoor eerder groter dan kleiner worden"

  1. Kent u het bericht “Vijf dagen verplichte slaapboom voor daklozen”[1]?
  2. Hoeveel (geregistreerde) daklozen in Haarlem hebben momenteel een briefadres en hoeveel niet? Welke inspanningen verricht Haarlem om te zorgen dat alle daklozen een briefadres hebben conform de oproep van de minister van Binnenlandse Zaken?
  3. Hoe vaak wordt een briefadres in Haarlem ingetrokken zonder dat er sprake is van een nieuw adres?
  4. Klopt het dat iemand die meldt dat hij in het Kenaupark bij de tweede boom links te vinden is, zijn briefadres riskeert als hij niet aangetroffen wordt en een boete riskeert als hij wel aangetroffen wordt? Wat is uw mening hierover?
  5. Waarom vindt u het noodzakelijk dat de slaapplek van Haarlemse daklozen 5 nachten per week door de dienst handhaving te controleren moet zijn? Zijn er geen andere, minder belastende, methoden te bedenken om uitkeringsfraude te voorkomen?
  6. Deelt u de mening van de Federatie Opvang dat de rigide toepassing van regels het bemachtigen van een briefadres tot een vrijwel onmogelijke opgave maakt en dat dit in strijd is met de wettelijke zorgplicht?
  7. Deelt u de mening dat een dakloze ook een briefadres moet kunnen krijgen als hij/zij geen gebruik wil maken van de maatschappelijke opvang, niet wil slapen bij een boom, maar wel bij vrienden in een andere stad een tijdelijk logeerbed heeft gevonden?[2]
  8. Wat vindt u van de klacht over de toon van brieven en de inhoud van formulieren voor daklozen? Bent u bereid de suggestie over te nemen om met kwetsbare mensen te praten over hoe dit soort zaken beter zouden kunnen worden geregeld in Haarlem?


[1] Nieuwsbrief Stem in de stad

[2] Dit n.a.v. een voorbeeld uit The Haarlem Project, facebook update 2 januari, maar graag in algemene zin beantwoorden, https://www.facebook.com/loprizzi/posts/10210557752568965

« Terug

Archief > 2018 > januari

Geen berichten gevonden