Haarlem moet digitaal toegankelijker

20151224_113931.jpg09-01-2018 19:08 09-01-2018 19:08

Uit onderzoek blijkt dat Haarlem bij een groep van 22% van de gemeenten behoort waar vragen aan de gemeente niet via e-mail kunnen worden gesteld. Althans: het mailadres staat niet op de website. De ChristenUnie wil graag weten waarom Haarlem hiervoor heeft gekozen. Ook op andere punten kan de digitale bereikbaarheid van de gemeente volgens de ChristenUnie beter. De fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld, per mail. Raadslid Frank Visser: "In Zandvoort kun je wel digitaal bezwaarschriften indienen. In Haarlem kan dat alleen via de post. En dat terwijl het om dezelfde ambtelijke organisatie gaat. Ik wil weten waarom je in Haarlem nog steeds een postzegel nodig hebt of een brief zelf moet bezorgen bij de gemeente om een bezwaarschrift in te dienen."

Geacht College,

Hierbij stuur ik u een serie schriftelijke vragen over de digitale communicatiemogelijkheden van de gemeente Haarlem

Uit onderzoek blijkt dat Haarlem bij een groep van 22% van de gemeenten behoort waar vragen aan de gemeente niet via e-mail kunnen worden gesteld. Althans: het mailadres staat niet op de website. De ChristenUnie wil graag weten waarom Haarlem hiervoor heeft gekozen. Positief resultaat uit de steekproef is overigens dat de gemeente conform de afspraken eenvoudige vragen via het webformulier binnen 2 dagen beantwoord.

Naar aanleiding van het bericht over de bereikbaarheid per e-mail heeft de ChristenUnie-fractie verder gekeken naar de digitale bereikbaarheid van de gemeente. Wij constateren dat hier nog verbetering mogelijk is. Wij vragen daarom wat het college inmiddels heeft gerealiseerd van de digitaliseringsambities uit het coalitieprogramma en welke verbeteringen er op korte termijn nog voorzien zijn.

Bij voorbaat dank voor de beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

 

Vragen:

  1. Kent u het bericht “Vraag stellen per e-mail onmogelijk in één op de vijf gemeenten”[1]?
  2. Wat is de reden dat bij de contactgegevens van de gemeente op de website niet de mogelijkheid wordt geboden om de gemeente te benaderen via e-mail terwijl de gemeente Zandvoort via dezelfde ambtelijke organisatie wel per e-mail bereikbaar is?
  3. Klopt het dat je in Haarlem een bezwaarschrift nog steeds alleen maar per post kan indienen[2]? Vanaf wanneer wordt het mogelijk om bezwaarschriften ook digitaal in te dienen zoals bijvoorbeeld de gemeente Zandvoort nu al mogelijk is met Digid?
  4. Waarom kunnen klachten over de gemeente Haarlem[3] wel maar klachten over inspraak[4] niet digitaal worden ingediend?
  5. Herinnert u zich de afspraken in het coalitieprogramma 2014-2018 om de dienstverlening verder te digitaliseren om zo het gemak voor Haarlemmers te vergroten en geld te besparen?
  6. Kunt u aangeven welke dienstverlening sinds 2014 is gedigitaliseerd en of hiermee de beoogde bezuiniging is bereikt?
  7. Kunt u aangeven welke services bij de gemeente momenteel nog steeds alleen nog bij het loket, telefonisch en/of per post kunnen maar nog niet digitaal en welke van deze diensten in 2018 zullen worden gedigitaliseerd zodat ze ook te gebruiken zijn via het internet en/of e-mail?
  8. Kunt u per service die in 2018 niet digitaal zal worden aangeboden aangeven wat de reden is dat u deze service (nog) niet digitaal aanbiedt?

 

« Terug