Parkeeroplossing nodig voor Koningkerk

IMG_20180111_22413111-01-2018 19:05 11-01-2018 19:05

Met de nieuwe digitale bezoekersregeling voor het parkeren in het centrum en de wijken er omheen die de gemeente in mei wil invoeren dreigen activiteiten in de Koningkerk aan de Kloppersingel in het gedrang te komen. Raadslid Frank Visser: “De kerk komt niet in aanmerking voor een bewonersvergunning, maar ook niet voor een bedrijfsvergunning. Dat moet anders!”

Momenteel komen zoveel mogelijk bezoekers en vrijwilligers van de kerk met de fiets. Mensen die met de auto komen carpoolen vaak. Voor het parkeren van de paar mensen die met de auto komen worden 4 papieren bezoekersschijven gebruikt die zijn geleend van mensen uit de buurt. De kerk leent er daarnaast soms een paar extra bij in de wijk. Straks kan dat niet meer omdat de digitale bezoekersregeling een limiet krijgt in het aantal uren. Hierdoor zullen bewoners niet meer zo makkelijk hun bezoekersschijf uitlenen.

De ChristenUnie vindt dat hier een oplossing voor moet komen. “Het kerkgebouw wordt niet alleen gebruikt voor kerkdiensten, maar er vinden ook veel activiteiten voor de wijk plaats zoals koffieochtenden voor ouderen en jeugdactiviteiten. Die activiteiten komen in gevaar als de vrijwilligers die dit organiseren en die vaak niet uit de wijk komen niet meer in de buurt kunnen parkeren.”

Door de nieuwe parkeerregeling dreigt volgens de ChristenUnie de Koningkerk tussen wal en schip te komen. “De kerk stond er al nog voordat de huidige parkeerregeling werd ingevoerd. Het is logisch dat er een regeling komt zodat de kerk net als bedrijven een vergunning kan krijgen. Dat moet dan alleen zo ingericht worden dat deze door meerdere vrijwilligers kan worden gebruikt want bij bedrijven gaat het vaak om een beperkt aantal kentekens maar bij vrijwilligersorganisaties is de ene dag de ene persoon actief en de andere dag de ander”

Het pleidooi van de ChristenUnie heeft er toe geleid dat meerdere fracties in de gemeenteraad de wethouder hebben gevraagd naar dit probleem te kijken. Waarschijnlijk wordt bij de gemeenteraadsvergadering van 25 januari als wordt gestemd over de nieuwe digitale bezoekersregeling duidelijk of er een oplossing is gevonden. Raadslid Frank Visser: “Voor de ChristenUnie is het vinden van een oplossing voor maatschappelijke organisaties zoals de Koningkerk een randvoorwaarde of wij de nieuwe digitale bezoekersregeling kunnen steunen of niet.”

« Terug

Archief > 2018 > januari

Geen berichten gevonden