Moties kadernota: Evaluatie prostitutiebeleid en kinderboerderij

07-07-2006 23:07 07-07-2006 23:07

De fractie heeft na eerder tijdens de behandeling van de begroting 2006 in november 2005 een motie te hebben ingediend, bij de Kadernota gevraagd hoe ver het college is gevorderd met de evaluatie van het prostitutiebeleid en de uitvoering van de voorstellen van de Christenunie-SGP om vrouwen, die dat werk tegen hun wil doen, uit die omgeving te halen b.v. door het aanstellen van vertrouwenspersonen en hen in verbinding te stellen met personen of instellingen, die hen willen helpen.

De fractie heeft opnieuw een motie ingediend, ook omdat minister Donner heeft aangegeven, dat legalisering van de prostitutie niet heeft opgeleverd wat men ervan verwachtte. De raad heeft de motie van de Christenunie-SGP overgenomen.

Kinderboerderij
Een andere motie over het verlenen van een subsidie van 1000 euro aan een kinderboerderij in de Amsterdamse buurt (het Nijmanshofje) haalde het niet. De wethouder gaf aan, dat men wel een voorstel zou kunnen indienen bij de wijkraad of de stadsdeelregisseur.

« Terug

Archief > 2006 > juli

Geen berichten gevonden