Bereikbaar Haarlem: maak plannen concreet

DSC02701.JPG18-01-2018 23:00 18-01-2018 23:00

Over sommige projecten om de bereikbaarheid van Haarlem te verbeteren wordt al jaren gesproken zonder dat er op het eerste oog voortgang wordt geboekt. Een grote groep belangenorganisaties in Haarlem onder aanvoering van Industriekring Haarlem heeft daarom een brandbrief gestuurd naar het college met daarin 19 voorstellen.

Vervolgens ontstond een hele briefwisseling. De indieners vonden dat het college te weinig met de voorstellen deed en dachten dat het college niet meer met ze wilden spreken omdat de laatste brief door een ambtenaar werd ondertekend in plaats van de wethouder. De wethouder maakte echter duidelijk dat ze wel degelijk verder in gesprek wil en dat aan veel van de 19 projecten wordt gewerkt. Een afspraak is inmiddels gemaakt.

De ChristenUnie is het niet met alle 19 voorstellen eens maar een groot deel moet wat ons betreft snel worden gerealiseerd. Wel ligt de focus nog iets te veel op alleen de auto. Ook investeringen in het openbaar vervoer en de fiets zijn noodzakelijk. Frank Visser: “Een goed voorstel uit de brandbrief dat niet duur hoeft te zijn is het aanpassen van de bewegwijzering naar Haarlem om zo het verkeer beter te spreiden over Schipholweg en A200. En als je eenmaal in Haarlem bent kan ook de bewegwijzering naar de parkeergarages beter. Dit moet snel worden opgepakt”

Het is volgens de ChristenUnie te makkelijk om te zeggen dat er de afgelopen jaren niets is gebeurd. Visser: “Veel wegen zijn opgeknapt en de eerste stappen zijn gezet om verkeerslichten dynamisch aan te sturen op basis van de drukte. Maar ook de ChristenUnie vindt dat sommige projecten onnodig lang duren. Er is al jaren een patstelling rond de Waarderweg omdat de provincie Noord-Holland alleen wil meebetalen aan verdubbeling van deze weg als ook de Vondelweg wordt verdubbeld, en daar is de gemeenteraad tegen. Wat ik echter niet snap is dat de gemeente daarom ook maar de planvorming heeft stopgezet. Je moet juist zorgen dat alle ontwerpen klaarliggen zodat de weg snel kan worden verbreed zodra er een nieuw college van GS zit in de provincie.”

Ook vindt ChristenUnie Haarlem dat realisatie van extra fietsparkeerplekken in het centrum en rond het station te langzaam gaat. De gemeente moet verder meer plannen durven maken, ookal is er nog geen zicht op financiering. Frank Visser: “Sommige projecten kun je alleen realiseren met geld van de provincie of het Rijk. Dan moet je niet afwachten maar zorgen dat je je huiswerk hebt gedaan. Dan kan het zijn dat je een plan voor niets maakt, of dat het pas over 15 jaar wordt uitgevoerd, maar dat risico moet je nemen om plannen van de grond te krijgen. De ChristenUnie vindt daarom dat het college nu snel werk moet maken van de plannen voor een Transferium bij de IKEA en voor meer Hoogwaardig Openbaar Vervoer zoals de realisatie van een lightrailverbinding of spoorverdubbeling tussen Haarlem en Amsterdam.”

Investeringen in bereikbaarheid moeten gericht zijn op de lange termijn. Visser: “Ronduit verbaasd was ik over wat het college schrijft over de Oudeweg. Nog geen jaar geleden stelde het college dat verbreding van deze weg niet nodig was. De ChristenUnie waarschuwde dat het hier wel vast zou lopen en dat het verstandiger was de weg gelijk te verbreden toen hij groot onderhoud kreeg. Dat is immers goedkoper dan later alsnog verbreden. Nu vindt het college ineens verbreding noodzakelijk. Jammer dat dit inzicht nu pas komt. Maar vervolgens stelt het college dat er niet aan verbreding wordt gewerkt. Waarom niet? Als je vindt dat de weg verbreed moet worden maak dan een plan!”

« Terug

Archief > 2018 > januari

Geen berichten gevonden