Vragen over verdwijnen geldautomaat Parkwijk

Euro bankbiljetten.jpg12-02-2018 08:21 12-02-2018 08:21

De ChristenUnie maakt zich zorgen over het verdwijnen van de geldautomaat in Parkwijk en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Raadslid Frank Visser: "De dichtstbijzijnde geldautomaat die 24 uur per dag beschikbaar is, is vanaf volgende week in de Amsterdamstraat. Voor veel mensen is dit te ver. Ik roep het college op om in gesprek te gaan met de banken over de toekomst van de geldautomaten in de stad nu de banken van plan zijn nog meer geldautomaten te sluiten."

De grote Nederlandse banken maakten onlangs bekend dat circa een kwart van de geldautomaten zal verdwijnen[1]. Daarnaast zullen de automaten straks niet meer van een specifieke bank zijn zodat ze voor iedere bankpas hetzelfde werken.

Het verminderen van het aantal automaten heeft te maken met de kosten. Het gebruik daalt omdat steeds meer mensen met hun pin pas betalen. Verder worden ook uit veiligheidsoverwegingen geldautomaten verplaatst of gesloten. Bijvoorbeeld als deze onder appartementen zijn gevestigd gezien het risico van plofkraken.

Soms is het verdwijnen van een geldautomaat ook niet erg als bijvoorbeeld in dezelfde straat nog een geldautomaat gevestigd is. Het lijkt er nu echter op dat hele stadswijken straks geen geldautomaat meer hebben die 24 uur per dag beschikbaar is. Volgende week zal de geldautomaat van de ING aan het Prinses Beatrixplein in Parkwijk verdwijnen. Hiermee wordt de dichtstbijzijnde geldautomaat die 24 uur per dag beschikbaar is de automaat in de Amsterdamstraat. De ChristenUnie-fractie vreest dat ook deze automaat zal verdwijnen omdat deze onder een woning is gevestigd.

De ChristenUnie-fractie wil daarom graag weten hoe het college aankijkt tegen het toekomstige netwerk van geldautomaten in de stad. Voor veel mensen is de geldautomaat immers nog steeds een belangrijke voorziening in de wijk. Wij beseffen dat de gemeente in eerste instantie niet gaat over de locaties van geldautomaten. Dit is aan de banken. De gemeente kan echter wel een beroep doen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van banken, het vinden van geschikte locaties faciliteren en deze ook via het bestemmingsplan mogelijk maken. Daarom vragen wij aan het college om alles in het werk te stellen om een adequaat netwerk van geldautomaten in de stad in stand te houden en hierover in overleg te gaan met de banken.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Heeft de ING het weghalen van de geldautomaat in Parkwijk met het college afgestemd? Zo ja, wat was de reactie van het college richting de ING? Zo nee, spreekt u de ING hier nog op aan?
  2. Klopt het dat bij de betreffende automaat nog nooit een plofkraak heeft plaatsgevonden?
  3. Bent u bereid u in te zetten voor het behoud van een geldautomaat in Parkwijk die 24 uur per dag te gebruiken is, zo nodig op een andere locatie in de wijk?
  4. Deelt u de mening dat het verdwijnen van dergelijke voorzieningen een afbreuk doet aan de leefbaarheid van de Parkwijk?
  5. Bent u bereid om ter voorkoming van plofkraken in overleg met de banken maatregelen te treffen bij bestaande geldautomaten in de stad zoals het plaatsen van betonnen obstakels zodat geldautomaten kunnen worden behouden?
  6. Heeft u inzicht welke geldautomaten in de stad op de nominatie staan om te verdwijnen? Zo ja, kunt u dit delen met de raad? Zo nee, bent u bereid dit op te vragen bij de banken?
  7. Klopt het dat ook de geldautomaat in de Amsterdamstraat gaan verdwijnen omdat ook daar woningen zijn boven de automaat?
  8. Bent u bereid om in overleg te gaan met de banken om een netwerk van geldautomaten in stand te houden waarmee iedere inwoner van Haarlem op een redelijke afstand een geldautomaat ter beschikking heeft?

« Terug

Archief > 2018 > februari

Geen berichten gevonden