Aanvraagprocedure duurzaamheidslening moet makkelijker

Zonnepanelen installatie.jpgmaandag 19 februari 2018 05:29

Met de duurzaamheidslening kunnen Haarlemse huiseigenaren tegen gunstige voorwaarden investeren in bijvoorbeeld het isoleren van de woning, het plaatsen van een warmtepomp en het leggen van zonnepanelen. Het aantal gebruikers is echter nog beperkt. Een belangrijke drempel is volgens de ChristenUnie de aanvraagprocedure die te ingewikkeld is. Een motie waarin het college wordt opgeroepen deze procedure te verbeteren is door de gemeenteraad aangenomen.

MOTIE Duurzaamheidslening maak het makkelijk

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 februari 2018, 

In beraadslaging over de Duurzaamheidsmonitor 2016,

Constaterende dat:

 • Blijkens de duurzaamheidsmonitor in 2016 slechts 17 Haarlemmers gebruik hebben gemaakt van de duurzaamheidslening;
 • Het aanvragen en gebruiken van een duurzaamheidslening in Haarlem een ingewikkeld en tijdrovend proces is voor aanvragers en dit geïnteresseerden afschrikt;
 • Op het gemeentelijke aanvraagformulier gegevens worden opgevraagd die niet strikt noodzakelijk zijn;
 • Een toelichting bij dit formulier ontbreekt waardoor het invullen voor mensen ingewikkeld kan zijn;
 • Tijdens het proces vrijwel alle stappen per post verlopen en veel zaken door gemeente en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) moeten worden overgetypt en hierdoor onnodig extra druk wordt gelegd op ambtelijke capaciteit (zie bijlage);
 • De gemeenteraad reeds op 30 juni 2016 via de aangenomen motie “Service gerichte gemeente: eenvoudige formulieren en procedures” het college heeft gevraagd het aanvraagproces voor de duurzaamheidslening te vereenvoudigen maar dit nog steeds niet is gebeurd;
 • Ingewikkelde procedures niet alleen burgers en ondernemers veel tijd kosten, maar ook extra druk leggen op de ambtelijke capaciteit;

Verzoekt het college:

 • Het binnen 6 maanden mogelijk te maken dat de duurzaamheidslening bij de gemeente kan worden aangevraagd met een toegankelijk digitaal formulier;
 • In overleg te gaan met SVn om te bewerkstelligen dat ook het SVn deel van de procedure volledig digitaal mogelijk wordt en indien het SVn dit niet binnen een jaar wenst te realiseren hierover in gesprek te gaan met het de regering en de raad uiterlijk 1 mei 2018 te informeren over de resultaten;

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Frank Visser, ChristenUnie

Jur Visser, CDA

Moussa Aynan, Jouw Haarlem

Sander van den Raadt, Trots op Haarlem

Daphne Huysse, GroenLinks

 

Bijlage: samenvatting huidige proces aanvraag en gebruik duurzaamheidslening

 1. Eerst moet een aanvraagformulier worden gedownload en uitgeprint
 2. Het formulier moet per post worden opgestuurd met meerdere bijlagen
 3. De aanvrager ontvangt wederom per post een toewijzingsbrief van de gemeente.
 4. Bij de toewijzingsbrief ontvangt de aanvrager bijlagen voor de financiële toets door het SVn.
 5. Deze financiële bijlagen moeten worden ingevuld en opgestuurd naar het SVn, ook dit kan niet digitaal
 6. Het SVn voert een krediettoets uit en stuurt bij een positieve toetsing een offerte.
 7. De aanvrager moet de offerte ondertekenen en terugsturen naar het SVn
 8. De aanvrager ontvangt een onderhandse akte en moet die weer getekend terugsturen naar SVn
 9. Het SVn opent een bouwkrediet
 10. Gebruiker moet declaratieformulieren (samen met de nota's) indienen
 11. Het SVn betaalt vanuit dit bouwkrediet de nota's.
 12. Gebruiker moet als de werkzaamheden klaar zijn per e-mail het project gereed melden bij de gemeente waarna het bouwkrediet wordt afgesloten.

 

Bron: https://www.haarlem.nl/duurzaamheidslening

« Terug

Archief > 2018 > februari

Geen berichten gevonden