Raadsvragen: Korting op zwemlessen met HaarlemPas

WP_20160528_10_27_30_Pro.jpg21-02-2018 21:24 21-02-2018 21:24

In Haarlem hebben we sinds enige tijd een grote groep statushouders. De ChristenUnie-fractie heeft vernomen dat reeds 1,5 jaar geleden bij de gemeente tijdens een overleg met welzijnsorganisaties, gewezen is op het belang van zwemles niet alleen voor de kinderen van statushouders, maar juist ook voor de ouders. Dit is toen neergelegd bij Sportsupport, vervolgens bij de afdeling Wmo en wij hebben vernomen dat het nu weer bij Sportsupport ligt. Maar ondertussen zijn er nog steeds geen zwemlessen georganiseerd. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Asielzoekers onderschatten de gevaren van zwemmen, omdat ze zien dat bijna iedereen in Nederland het kan. Er is daardoor een groot risico op ongelukken. In Nederland kwamen in 2016 in totaal zeventien mensen om het leven door verdrinking, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In de meeste gevallen gaat het om toeristen of mensen die tijdelijk in ons land verblijven. Vorig jaar riep de Zwembond daarom op om voor alle asielzoekers zwemlessen te organiseren.

In Haarlem hebben we sinds enige tijd een grote groep statushouders. De ChristenUnie-fractie heeft vernomen dat reeds 1,5 jaar geleden bij de gemeente tijdens een overleg met welzijnsorganisaties, gewezen is op het belang van zwemles niet alleen voor de kinderen van statushouders, maar juist ook voor de ouders. Dit is toen neergelegd bij Sportsupport, vervolgens bij de afdeling Wmo en wij hebben vernomen dat het nu weer bij Sportsupport ligt. Maar ondertussen zijn er nog steeds geen zwemlessen georganiseerd. Onze fractie constateert dat er bij SRO en de zwemverenigingen lange wachtlijsten zijn en er lijkt geen capaciteit om iets te organiseren voor deze doelgroep. Tegelijk vragen privézwemscholen een prijs die voor deze doelgroep niet te betalen is. Ook constateren wij dat je met een HaarlemPas wel korting kunt krijgen voor recreatief zwemmen, maar niet voor zwemlessen.

Wij hebben vernomen dat veel Haarlemse statushouders graag zouden starten met zwemlessen. Met name de vrouwen kunnen vaak niet zwemmen. Hun kinderen leren het gelukkig vaak nog wel via het JeugdSportFonds, maar samen met de kinderen zwemmen is er niet bij. Als kinderen wel hun zwemdiploma halen, maar niet regelmatig blijven oefenen gaat hun vaardigheid achteruit. Bovendien stoppen veel kinderen van statushouders ook met les na diploma A. Dat is niet voldoende om zonder begeleiding te kunnen zwemmen. In de zomer zwemmen in open water wordt dan een groot risico als de ouders niet te hulp kunnen komen als er wat mis gaat.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Kent u het bericht “Zwembond: zwemles voor alle asielzoekers”?[1]
  2. Hoe groot zijn de wachtlijsten voor zwemlessen momenteel in Haarlem voor kinderen en hoe groot voor volwassenen? Welke acties onderneemt u om deze wachtlijsten in te korten?
  3. Deelt u de mening dat het wenselijk is dat zoveel mogelijk Haarlemse statushouders een zwemdiploma halen? Welke acties heeft u hiervoor inmiddels ondernomen en gaat u hiervoor ondernemen?
  4. Ziet u mogelijkheden om zwemlessen voor volwassenen aan te bieden met korting via de HaarlemPas of op een andere manier de drempel voor zwemles voor lagere inkomens te verlagen?

« Terug

Archief > 2018 > februari

Geen berichten gevonden