ChristenUnie: Haarlem koop circulair in

Spaarlampdonderdag 26 april 2018 22:41

Haarlem wil in 2030 volledig circulair zijn. Er is een programma gestart om dit doel te bereiken. Tijdens de bespreking van de eerste tussentijdse monitoring van dit programma sprak de ChristenUnie in de commissie beheer over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Raadslid Frank Visser: “Het ideaal is goed, maar als we dat willen bereiken moeten we meer stappen zetten in monitoring, risico-analyse en transparantie.”

Voorzitter, bij de bespreking van de monitor van het programma richt de ChristenUnie zich vandaag op Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Mooi dat de gemeente het MVI-manifest heeft getekend en dat er pilots lopen, maar met welke tussenstappen willen we het doel van Haarlem Circulair in 2030 bereiken voor de gehele inkoop?

In het klimaatakkoord staat doelstelling om vanaf 2015 100% duurzaam in te kopen. Hebben we dit gehaald? Natuurlijk gaat circulair verder dan duurzaam maar wat is er al op korte termijn haalbaar en wat heeft echt nog tijd nodig en waarom? We moeten aan de slag. 2030 is nog ver weg maar willen we het halen dan moeten we nu keihard aan de slag.

Ik lees dat inkoop in de gemeentelijke organisatie laag ligt. Ik snap dat wel dat je een platte organisatie wilt maar hoe borg je de circulariteit want dat vraagt juist deskundigheid bij het inkopen.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen kent verschillende thema’s. Circulariteit is er één maar het gaat ook om sociaal verantwoord inkopen volgens de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV). Met de MVI-thema’s is het niet OF OF maar EN EN.

De ChristenUnie is blij dat sociaal verantwoord inkopen wordt benoemd in de monitor, maar wat gaan we nu concreet doen? Er wordt gesproken over een actieplan, maar dat is kennelijk nog niet klaar. De ChristenUnie heeft een aantal voorstellen voor het college:

  1. Maak de resultaten van duurzaam inkopen transparant. Er staat momenteel bijvoorbeeld niets over in de monitor duurzaam Haarlem. Is het college daartoe bereid?
  2. Maar eigenlijk moeten we ook een stap verder gaan. Waarom op de site wel een privacy verklaring maar geen verantwoording over duurzaamheid?
  3. Ga actief bij elke aanbesteding voor de belangrijkste productgroepen of componenten die uit risicolanden afkomstig zijn na van welke productie-faciliteit ze afkomstig zijn en maak voor deze faciliteiten een risico-analyse bijvoorbeeld op basis van www.mvorisicochecker.nl. Wij vinden dat productiefaciliteiten publiekelijk moeten aantonen dat de risico’s bij hen niet spelen of indien ze wel spelen hoe ze deze zo spoedig mogelijk zullen mitigeren.
  4. Misschien moeten we wel gaan werken met een openbaar register van elke ketenspeler of hieraan gehoor wordt geven en de termijnen waarop dit gebeurt. Voorwaarde om leverancier te worden voor Haarlem is deze transparantie. Zo ontstaat druk van onderop om te veranderen.
  5. Tenslotte stellen wij voor in alle aankomende aanbestedingen en uitvragen die producten uit risicolanden betreffen, binnen de af te sluiten contracten 1 promille van de contractwaarde te reserveren voor deze ISV aanpak, zodat kundige monitoring mogelijk is.

« Terug