Sociale huurwoningen rond de Koepel goed plan

DSC02656.JPGdonderdag 26 april 2018 23:16

De ChristenUnie steunt de doorverkoop van de gronden rond de voormalige koepelgevangenis aan Elan Wonen door Panopticon en is akkoord dat voor dit deel van het terrein het terugkooprecht wordt opgegeven. De gemeenteraad gaf vanavond haar zienswijze op het voorstel van het college hiervoor.

Door de doorverkoop aan Elan is realisatie van sociale woningbouw waaronder voor studenten het best gegarandeerd. Met een andere speler dan Elan wordt er vrijwel zeker in een heel ander segment gebouwd. De ChristenUnie snapt dat een aantal fracties om een A B C constructie vragen waarbij de gemeente eerst de hele koepel terugkoopt en daarna dit in delen doorverkoopt. Wij denken echter dat hiermee academisch onderwijs juist verder weg raakt. Wij wachten de reactie van het college op dit punt af.

Waarom hebben we ooit het terugkooprecht geclaimd? Dit was voor het voorkomen van speculatie met het complex en als garantie voor het realiseren van academisch onderwijs. Met doorverkoop aan Elan Wonen wordt speculatie voor dit deel in ieder geval voorkomen en we houden door terugkooprecht nog steeds maximale druk voor realiseren van het academisch onderwijs. We zullen wel op enig moment dit terugkooprecht moeten opgeven want anders komen er geen definitieve toezeggingen van financiers. Daarvoor is het wel nodig dat er voldoende garanties zijn voor de ontwikkeling of er andere zekerheden zijn gesteld.

De ChristenUnie steunt dus de knip tussen het Koepel gebouw en het omliggende gebied. Zo wordt de ontwikkeling van de Koepel minder complex. Wij hebben er vertrouwen in dat mochten de plannen voor academisch onderwijs niet slagen dat voor dit gebouw een andere mooie bestemming voor wordt gevonden.

Wij zijn aangenaam verrast over de plannen van Panopticon om te komen tot accreditatie van het onderwijsprogramma. Ja, hier moet nog veel voor gebeuren, maar het is zeker niet onmogelijk. We zullen het zien.

Zorgen zitten er bij de ChristenUnie nog ten aanzien van het parkeren wat in de zienswijze staat onder punt 2 en ten aanzien van doorverkoop aan een andere partner dan Elan onder punt 6.

Ten aanzien van het parkeren moeten we snel besluiten over de ondergrondse garage onder de Papentorenvest zodat ook de ontwikkeling rond de Koepel hieraan kan bijdragen. Ik snap dat het college voor de sociale woningbouw een lagere parkeernorm wil, maar ik zie het nog niet gebeuren dat er bij doorverkoop alsnog parkeerplaatsen komen want dat kan dan alleen maar ten koste gaan van de openbare ruimte. Wij zien als alternatief dat ook bij doorverkoop van gebruikers kan worden gevraagd af te zien van het recht op aanvraag van parkeervergunningen zodat de parkeernorm laag kan blijven. Maar als de parkeergarage er komt en woningen worden doorverkocht dan vinden we dat er moet worden meebetaald aan de garage ter compensatie. De toekomstige bewoners profiteren immers van deze garage.

Tenslotte nog de situatie dat Panopticon er niet uitkomt met Elan Wonen. Het college wil nu al toestemming om dan het gebied rond de Koepel door te verkopen aan Amvest zodat die daar woningen kan bouwen. Echter: dan volgt er wel nog een onderhandeling over wat voor woningen. Ik ben blij dat het college in antwoord op mijn schriftelijke vragen heeft toegezegd dat de raad dan ook nog wordt betrokken. Maar waarom staat dat dan niet in het voorstel? Ik snap wel dat een aantal partijen juist op dit punt nu nog geen akkoord willen geven, want we kunnen geen blanco check geven en moeten maximale druk op dit dossier houden.

« Terug