Varende donuts of historische schepen in Haarlem?

DSC02788.JPGzaterdag 28 april 2018 20:40

De Ambitiekaart Haarlemse Wateren gaat de inspraak in. In dit document staan voorstellen voor tientallen verbeteren voor de verblijfsrecreatie op het water zoals de aanleg van nieuwe steigers. Ook komen er nieuwe beleidsregels voor de rondvaart en de verhuur van vaartuigen. De ChristenUnie vroeg bij de bespreking in de commissie beheer aandacht voor een plek voor historische schepen in Haarlem.

De ambities voor de Haarlemse wateren zijn hoog en het zal jaren duren voordat alle plannen zijn gerealiseerd. Zo wordt niet alleen gedacht aan nieuwe steigers maar ook aan het verhogen van bestaande bruggen zodat bijvoorbeeld voor meer boten een rondje over de singels mogelijk wordt. Ook wordt voorgesteld nieuwe vaarwegen te realiseren zodat Haarlem beter aangesloten wordt op het sloepennetwerk. In de toekomst zou bijvoorbeeld de Amsterdamse Vaart weer uitgegraven moeten worden en met een sloep kunnen worden bevaren. Op de korte termijn wordt vooral gedacht aan het verbeteren van voorzieningen zoals het realiseren van betere sanitaire voorzieningen voor de vaarrecreanten die Haarlem bezoeken.

Momenteel is er nog voldoende plek op het water maar in Amsterdam verdringen door de groei van het toerisme de rondvaartbedrijven elkaar inmiddels. Daarom wil het college extra regels om in de toekomst uitwassen te kunnen voorkomen. De nieuwe beleidsregels stellen onder andere dat verhuurbedrijven en rondvaartbedrijven in de toekomst alleen nog elektrisch mogen varen. Ook moeten boten ook het uiterlijk van een boot hebben. Vaartuigen in de vorm van bijvoorbeeld een donut mogen dan niet meer worden verhuurd in Haarlem.

Voor de strenge duurzaamheidseisen wordt een uitzondering gemaakt voor maximaal 3 historische schepen. De ChristenUnie heeft hier vragen over gesteld. Raadslid Frank Visser: “Waarom 3 historische schepen en niet 2, 4 of 5? Historische schepen horen gewoon bij een historische stad als Haarlem. Zolang we goed definiëren wat voor historische schepen in aanmerking komen voor een uitzondering vind ik het prima als het er meer dan drie zijn”. De Burgemeester vond deze regel ook bijzonder en gaat dit verder uitzoeken.

« Terug