Een goed begin is het halve werk

IMG_20180607_23110370507-06-2018 22:22 07-06-2018 22:22

De ChristenUnie heeft bij het debat over het coalitie akkoord opgeroepen meer werk te maken van een goed onderhoud van de stad. Wethouder Snoek kreeg een lijst met foto's die aantonen dat er nog veel onderhoudsachterstanden zijn in de stad. Raadslid Frank Visser: "Goed onderhoud begint al bij de aanleg en vernieuwing van wegen. Als dat goed gebeurt worden onnodige kosten voor onderhoud voorkomen. De gemeente moet zorgen voor een goede opleveringstoets."

Voorzitter, de ChristenUnie feliciteert GroenLinks, PvdA, D66 en CDA met het bereikte akkoord. Het staat vol met plannen, intenties en ideeën die mijn fractie voor een groot deel kan onderschrijven. Maar veel moet nog worden uitgewerkt en de financiële onderbouwing mis ik nog op veel punten.

Ik wil ook de wethouders feliciteren. Wel vind ik de portefeuilleverdeling hier en daar opmerkelijk. Ik zie twee wethouders een dossier kwijtraken waar ze veel passie voor hadden: dhr. Botter gaat straks niet meer over de maatschappelijke opvang en dhr. Snoek niet meer over onderwijs en jeugd. Ik wens de nieuwe wethouder en de 4 wethouders die doorgaan net zo’n passie toe voor hun dossiers.

Ik feliciteer speciaal dhr Snoek met zijn promotie van wethouder meeuwenoverlast naar wethouder die over het totale beheer gaat. Wat wil de Fietsersbond nog meer? Een deltaplan voor de fiets waarbij we straks twee wethouders hebben die gaan strijden voor de titel “beste fietswethouder van Nederland”. Ben benieuwd wat die gezonde concurrentie gaat opleveren! Bij deze alvast een vraag: hoeveel geld is er voor die fietsambities?

Onlangs antwoorde het college dat Haarlem geen onderhoudsachterstanden kent. Dat bewoners dit anders ervaren blijkt wel uit de reacties die ik ontving op mijn vraag foto’s in te sturen voor de wethouder van de slechtst onderhouden weg is in Haarlem. Ik zal hier niet alle meldingen noemen, die zal ik wel gebruiken voor technische vragen. In plaats daarvan heb ik voor op de werkkamer van dhr. Snoek een aantal foto’s van twee genoemde locaties met een nieuw motto voor hem voor de komende periode: Een goed begin is het halve werk en lapwerk is niet het hele werk. Juist bij aanleg gaat het vaak fout, zie de plassen en kuilen op de nieuwe fietspaden langs de Leidsevaart. Wethouder zorg voor goede controle bij oplevering. En lapwerk bij onderhoud zoals op de Generaal Spoorlaan en de Mr. Jan Gerritszlaan daar moeten we vanaf. Gaat de wethouder hier wat aan doen?

Toegankelijkheid

Welke wethouder gaat nu aan de slag met toegankelijkheid? Het woord staat 5x in het akkoord maar 3x ging het daarbij om een laag prijskaartje en 2x staat er een algemene zin over toegankelijkheid. Maar het wordt nergens concreet. Als ik dan zie hoeveel er wordt geschreven over duurzaamheid wat ik ook mooi vind, vind ik het toch wat scheef. Daarom de vraag aan dhr. Berkhout: is er tijdens het layouten soms per ongeluk een hoofdstuk weggevallen? Of heeft de burgemeester de eer deze portefeuille op zich te nemen? Amendementen zijn vanavond helaas niet mogelijk. In plaats daarvan had ik een motie die het college vraagt op dit punt actie te ondernemen. Maar die zal ik op verzoek van enkele fracties aanhouden tot de Kadernota.

Prostitutie

Nu ik het toch over de burgemeester heb: de veiligheidsparagraaf is erg summier. Ik lees bijvoorbeeld niets over het prostitutiebeleid en het tegengaan van mensenhandel. Gaat het college nu snel komen met het voorstel voor modernisering van de APV op dit punt. De burgemeester wilde er voor de zomer mee komen. Dan zouden we het over 4 weken moeten behandelen. Gaat dit gebeuren?

Duurzaamheid

Aan duurzaamheid zijn 2 hoofdstukken gewijd. Initiatieven die wij grotendeels steunen maar ik mis de financiële doorrekening en de uitwerking, zoals de VVD zei had ik ook vaak de vraag: #hoedan? Ook hier had ik een motie om de plannen voor aardgasvrij Haarlem snel te concretiseren tot een planning. Dit komt ook bij de Kadernota.

Woningbouw

De ChristenUnie steunt de inzet om de wachttijd voor woningen te verkorten. Mooi ook dat de bouwambitie omhoog gaat van 7500 naar 10.000 woningen in 2025 maar volgens de ChristenUnie is dit nog veel te laag, en nieuwe bouwlocaties die hiervoor nodig zijn worden nog niet concreet benoemt.

De ambitie voor sociale woningbouw gaat omhoog. Gezien de enorme financiële opgave vermoed ik dat dit vooral tot veel hele kleine woningen zal leiden. Nu is er ook vraag naar tiny houses maar hoe wil de coalitie garanderen dat er ook voldoende sociale woningbouw voor gezinnen zal plaatsvinden? En wat als het geld in het fonds voor versnelling van sociale woningbouw op is. Wat heeft dan prioriteit? Gaan we dan meer middelduur en koop bouwen om door doorstroming toch nog iets aan de wachtlijsten te doen of gaan dan de bouwambities omlaag? De ChristenUnie vraagt het nieuwe college de woonambities financieel te onderbouwen.

De coalitie zet de deur op een kier voor wonen in de Waarderpolder door een onderzoek naar combinaties van wonen en werken op termijn. Maar tegelijk is woningbouw buiten de Oostpoort de komende 10 jaar niet aan de orde. De ChristenUnie vindt dit een gemiste kans. Ik roep het college op om met alle belanghebbende om de tafel te gaan zitten en te kijken of er een gezamenlijke visie kan komen voor de Waarderpolder, zonder taboes vooraf.

Ik had nog allerlei vragen over de voornemens op sociaal en sportief gebied en voor het groen en de bereikbaarheid, maar die bewaar ik tot de kadernota. Ik eindig met financiën en cultuur.

Financiën en cultuur

De coalitie wil de eerste 2 miljoen van meevallers inzetten voor schuldreductie. Maar als de meevallers omvangrijk zijn dan mag het wat ons betreft meer zijn. Ookal denkt de coalitie dat de schuld per inwoner uiteindelijk zal dalen, de schuld neemt in absolute zin de komende jaren toe. Als dat nodig is voor investeringen die horen bij de groei van de stad, dan zal de ChristenUnie dit vaak steunen. Maar is het nu werkelijk nodig om nog meer geld beschikbaar te stellen voor evenementen, voor een beeldengalerij van Houtplein naar Hout of voor een nachtburgemeester? Dat geld kan beter naar duurzaamheid, zorg, bereikbaarheid, wonen en schuldreductie. Immers de rente op de schulden kan ook gaan stijgen, en dat is een groot risico. Tegelijk zie ik dat het college de plannen voor het Frans Hals Museum een warm hart toedraagt. Dat klinkt mooi, maar betekent dit ook geld? Daar valt met mijn fractie over te spreken als deze diepte-investering er toe leidt dat dit tot meer bezoekers leidt en de hoge jaarlijkse exploitatiebijdrage voor het museum geleidelijk omlaag kan.

De ChristenUnie wenst het nieuwe college en de coalitiepartijen veel zegen en wijsheid bij het werken aan de toekomst van onze mooie stad in de komende 4 jaar. De ChristenUnie zal vanuit de raad constructief en waar nodig kritisch meedenken.

« Terug

Archief > 2018 > juni

Geen berichten gevonden