Maak ambitie toegankelijkheid concreet in convenant binnenstad

DSC02737.JPGdonderdag 21 juni 2018 22:14

De ChristenUnie heeft in de commissie ontwikkeling vragen gesteld over het convenant binnenstad. Schaduwraadslid Johan Slik: “De afspraken moeten concreter. Zo staat er nauwelijks iets in over toegankelijkheid. Wat gaan we concreet op dit punt doen?”

Voorzitter, mooi dat er een nieuw convenant binnenstad is. Er staan ook mooie ambities in. De ChristenUnie heeft dit stuk geagendeerd omdat afspraken op het gebied toegankelijkheid vrijwel ontbreken en omdat het stuk ook op andere punten niet erg smart is. Concrete afspraken op bijvoorbeeld het thema duurzaamheidzijn er nauwelijks.

De ChristenUnie vraagt het college om de tafel te gaan met ondernemers om te komen tot een actieplan toegankelijkheid voor de binnenstad. Het is natuurlijk mooi dat we nu het Jaar vd toegankelijkheid hebben en VNO-NCW Haarlem als pilotgemeente heeft gekozen. Maar juist daarom had ik op dit punt meer ambitie verwacht in het convenant. Hoe kijkt het college aan tegen de uitdagingen die er zijn qua toegankelijkheid van de binnenstad? Hoe kijkt het college aan tegen het feit dat er een convenant is gesloten waar de raad nu achteraf op kan reageren terwijl de raad wellicht ook gedachten had willen meegeven voor dit convenant?

Dan de afspraken op andere terreinen. Het college erkent zelf in de collegenota dat lang niet altijd duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is, hoeveel alles kost en wie dat gaat betalen. Neem bijvoorbeeld wonen boven winkels project opnieuw opstarten. Wie gaat dat betalen? En energie besparen en verduurzamen is mooi, maar hoeveel, wanneer, wat, wie, het staat er allemaal niet bij. De ChristenUnie vindt het daarom meer een concept convenant.

De christenunie wil daarom vervolgafspraken over concretisering van de gemaakte afspraken, wellicht wat meer focus op een beperkter aantal acties: wat gaan we nog in 2018 doen en wat gaan we in ieder geval in 2019 doen?

« Terug