Einde aan flitsparkeren

20150516_171438donderdag 28 juni 2018 23:47

Een raadsmeerderheid wil af van de parkeerduurbeperking van 1 uur, het zogenaamde flitsparkeren. Ook komt er definitief een oplossing voor het parkeren bij maatschappelijke instellingen zoals kerken en welzijnsinstellingen. Hiermee heeft de ChristenUnie op twee belangrijke punten in het parkeerbeleid resultaat geboekt.

Bij het vaststellen van het pakket “maatregelen moderniseren parkeren” ruim een jaar geleden was een groot deel van de gemeenteraad bang voor parkeeroverlast in de wijken rond het centrum nu daar betaald parkeren mogelijk werd  naast parkeren met een bewonersvergunning of een bezoekersschijf. Daarom besloot een raadsmeerderheid om een parkeerduurbeperking van 1 uur in te voeren voor gebiedsvreemde parkeerders (niet voor bewoners en ook niet voor de bezoekersvergunning). De raad deed dit tegen het advies van de wethouder in. Alleen ChristenUnie, OPH en Trots waren tegen dit voorstel. De ChristenUnie waarschuwde toen al dat de parkeerduurbeperking tot veel problemen zou leiden.

De afgelopen maanden kwamen tientallen klachten binnen van ondernemers over de parkeerduurbeperking. Zo konden makelaars hun werk niet meer goed doen omdat ze per dag maar 1x maximaal 1 uur mochten parkeren in de wijken rond het centrum. Ook mensen die een verloskundigenpraktijk of lunchroom bezochten konden niet meer parkeren omdat bij veel van dit soort bestemmingen 1 uur parkeren niet genoeg is. Voorheen waren er op dit soort locaties gereserveerde parkeerplekken waar bij de automaat geparkeerd kon worden door bezoekers. In het nieuwe parkeersysteem zijn deze plekken vervallen zodat ook bewoners hier kunnen parkeren.

Het college heeft nu voorgesteld de parkeerduurbeperking te verlengen van 1 naar 3 uur en alleen nog maar ’s avonds en in het weekend te laten gelden. Ook worden meerdere parkeeracties op één dag mogelijk door het verkorten van de “no return time” naar 1 uur en het opsplitsen van parkeerzone C in vier aparte tariefgebieden. Een groot deel van de klachten zal hiermee worden opgelost. De ChristenUnie was liever nog een stap verder gegaan en had de parkeerduurbeperking helemaal willen afschaffen. Raadslid Frank Visser: “Je kunt parkeren door gebiedsvreemde parkeerders die geen gebruik maken van een bezoekersvergunning ook onaantrekkelijk maken door na 2 uur een hoger tarief te rekenen. Ook in andere steden is geen parkeerduurbeperking en is er in de praktijk geen overlast”.

Een raadsmeerderheid lijkt het collegevoorstel te willen aanpassen. De parkeerduurbeperking gaat dan wel van 1 naar 3 uur, maar blijft overdag gelden. Op korte termijn moet duidelijk worden wat het definitieve voorstel wordt zodat dit in de loop van augustus nog ingevoerd kan worden.

Ook voor maatschappelijke instellingen zoals kerken komt er een oplossing. Zij vielen tussen wal en schip omdat zij niet in aanmerking komen voor een bedrijfsvergunning, niet voor een bewonersvergunning en ook niet voor bezoekersvergunningen. En dat terwijl veel maatschappelijke instellingen afhankelijk zijn van vrijwilligers die niet altijd met de fiets of het OV kunnen komen. De ChristenUnie heeft dit aangekaart bij het college en nu komt er voor maatschappelijke instellingen een aparte parkeervergunning. Deze instellingen kunnen maximaal 4 vergunningen aanvragen. Per vergunning van 150 euro kan dan 1 auto tegelijkertijd parkeren. Er geldt net als bij de bewonersvergunning geen urenlimiet. De ChristenUnie is blij met deze oplossing. Wel heeft de partij n.a.v. vragen van Molen de Adriaan gevraagd of ook bepaalde categorien culturele instellingen die afhankelijk zijn van vrijwilligers voor de regeling in aanmerking kunnen komen. Het college heeft toegezegd hier nog naar te zullen kijken.

« Terug