Voorstel ChristenUnie voor realisatie plannen Frans Halsmuseum

DSC02774.JPG04-07-2018 22:35 04-07-2018 22:35

De ChristenUnie roept het Haarlemse college van B&W op om een creatieve oplossing te zoeken voor de plannen van het Frans Halsmuseum. De partij komt hiervoor met een aantal concrete voorstellen bij de behandeling van de Kadernota aanstaande maandag. Het museum heeft 6 miljoen euro nodig om gebouwen op te knappen en zo in te richten dat het aantrekkelijker wordt voor meer bezoekers. Hiervan denkt het museum 1,5 miljoen te kunnen financieren uit particuliere fondsen. De rest zou van de gemeente moeten komen. In het coalitieakkoord van GroenLinks, PvdA, D66 en CDA staan hierover warme woorden maar er blijkt in de Kadernota geen euro voor gereserveerd te zijn.

Raadslid Frank Visser: “Het Frans Halsmuseum heeft niet alleen toeristische waarde voor de stad maar heeft ook een cultuur-historische waarde. Ik snap dat het college nu nog geen geld heeft gereserveerd want er is voor veel zaken geld nodig in de stad zoals bouw van nieuwe woningen, scholen en fietsvoorzieningen en de kosten voor de jeugdzorg. Ook moet de schuld van de stad worden afgelost. Ook de ChristenUnie vindt daarom dat we niet zomaar 4,5 miljoen kunnen reserveren, want dat gaat dan altijd ten koste van iets anders. Tegelijk heeft de gemeente ook een verantwoordelijkheid: we zijn eigenaar van de museumgebouwen en er is sprake van onderhoudsachterstand. Daarnaast levert het museum voor de stad ook veel op omdat museumbezoekers veel geld uitgeven in de stad. De plannen van het museum bieden een kans om de inkomsten voor zowel het museum als de stad te verhogen. Op termijn is er dan wellicht minder gemeentelijke subsidie nodig.”

Daarom stelt de ChristenUnie voor om op een creatieve manier geld te zoeken voor de plannen. Visser: “De gemeente zou een lening kunnen verstrekken die het museum kan terugbetalen uit de hogere inkomsten door de verwachte groei van het aantal bezoekers en een kleine tariefsverhoging voor de toegangskaartjes. Ook kan de gemeente bijdragen aan de verbouwing waar het gaat om achterstallig onderhoud. Daar is de gemeente immers verantwoordelijk voor. Het is mooi dat het museum zelf al via fondsen 0,5 miljoen euro binnen heeft en nog 1 miljoen euro op deze manier hoopt in te zamelen, maar het museum zou ook verder kunnen bijdragen door bijvoorbeeld één of enkele kunstwerken zou verkopen. Omdat de grote museumcollectie eigendom is van de gemeente moet het college dit wel goedkeuren. Tenslotte zouden we ook tijdelijk de toeristenbelasting kunnen verhogen, voor bijvoorbeeld 4 jaar. De toeristenbelasting gaat 1 januari 2019 al omhoog maar voor dit doel zou er nog wel 1 euro per nacht bij kunnen. Dan heb je in 4 jaar tijd 1,6 miljoen euro. Het college hoeft niet al deze voorstellen over te nemen. Het gaat er ons om dat er best creatieve oplossingen te vinden moeten zijn zonder dat de schuld van de stad oploopt.”

Tenslotte stelt de ChristenUnie voor om te kijken of de realisatie van het plan van het Frans Halsmuseum kan worden gefaseerd. Visser: “Het plan gaat nu over zowel de locatie aan het Groot Heiligland als de locatie aan de Grote Markt. We zouden ook kunnen starten met de aanpak van alleen de locatie aan de Grote Markt. Dan is er minder geld nodig. Het zou mooi zijn als dan gelijk ook de begane grond van de Verweijhal hierbij betrokken kan worden. De eerste verdieping is al van het museum maar de begane grond staat al 4 jaar leeg. Het college zou hierover kunnen onderhandelen met de eigenaar van dit pand. Als dat zou lukken dan krijgen we echt een topmuseum op een toplocatie in de stad”

« Terug

Archief > 2018 > juli

Geen berichten gevonden