Kadernota 2018: Lastige keuzes

Euro bankbiljetten.jpg09-07-2018 23:30 09-07-2018 23:30

Hoe kunnen we investeren in extra voorzieningen die nodig zijn nu de stad groeit en tegelijkertijd zorgen dat de stad de schulden aflost? In de eerste termijn van het debat over de Kadernota vertelt raadslid Frank Visser welke keuzes de ChristenUnie maakt. Bekijk hier de video of lees de debatbijdrage.

Voorzitter, met deze eerste Kadernota is duidelijk geworden waar de nieuwe coalitie extra geld aan wil uitgeven. En ik moet bekennen: wat is het lastig als je zoals de ChristenUnie wil pleiten voor schuldreductie en tegelijkertijd het college met 83 miljoen aan investeringen ziet komen die je voor een belangrijk deel best wil steunen.

Veel zaken zijn nu eenmaal nodig nu de stad groeit. Ik mis wel een analyse wat elke investering opbrengt: de ene euro rendeert wellicht meer dan de andere. En dan zijn er naast de ruim 20 mln investeringen per jaar ook in de exploitatie nog eens 10 mln extra uitgaven voor beleidsintensiveringen. En ook daar zie ik veel plannen die de ChristenUnie steunt. Ik zie bij die extra uitgaven ook nog opvallend veel PM posten, met name in het sociaal domein. We hebben nu gelukkig nog de reserve sociaal domein,m maar betekenen al die PM posten niet dat we structureel meer ruimte hiervoor nodig hebben? En ja, dan komen we tekort

Voorzitter ondanks alle extra uitgaven en extra investeringen ben ik er van overtuigd dat we meer aan schuldreductie kunnen en moeten doen dan de 5 ton voor schuldbeheersing, juist nu het economisch goed gaat en de rente laag is. Hoe dan? Wat de ChristenUnie mist is een overzicht wat we minder gaan doen. Het college komt niet verder dan een taakstelling van 5 ton voor doelmatiger werken. Maar wat wordt dan precies doelmatiger? Wat gaan we voortaan niet meer of gaan we minder doen? Per jaar zo’n 20 mln extra investeren en dan zo weinig bezuinigen… De ChristenUnie vindt dit niet in balans. Ik daag het college uit om jaarlijks weer opnieuw 5 ton te zoeken zodat het uiteindelijk optelt tot structureel 2 mln. En ga nog eens, zoals dhr Frans Smit van OPH zei, met de stofkam door het investeringsplan. Want ja, investeren voor de groei van de stad is belangrijk. Maar zijn alle investeringen die we nu in het investeringsplan hebben staan nodig, of kunnen ze een jaartje later of kunnen ze iets bescheidener. En een ton extra voor evenementen is mooi, maar is dat nu echt nodig, elk jaar opnieuw.

De ChristenUnie ziet nog een aantal open einden:

 • Ik zie geen investeringen in toegankelijkheid. Hiervoor hebben wij een goed voorstel van OPH meegetekend. Het is niet voor niets het jaar van de toegankelijkheid! Dat is iets, dat moeten we gewoon doen.
 • Mooi is de ambitie van de gemeente voor de Global Goals, staan we ook helemaal achter, maar wat gaan we hieraan besteden? Op verschillende plaatsen zie je in het coalitieprogramma die hierbij aansluiten, maar ik mis het totaal plaatje, wat doen we nu behalve dan die mooie woorden.
 • Er is nog veel achterstallig onderhoud bij gemeentelijk vastgoed en we willen dit ook verduurzamen. Er moet nog een plan van aanpak komen. Wanneer komt dat? Ik had het eigenlijk nu verwacht. Met alleen een paar LED-lampen in deze zaal ben je er niet. Maar meer zie ik niet in de Kadernota. Waar kan ik het geld hiervoor vinden in de Kadernota?En als ik het toch over die LED-lampen heb. Hoe is het mogelijk dat we die gaan inbouwen zonder sensoren die onnodig aanstaan voorkomen?
 • Nog zo’n open eindje: De parkeergarage onder de Papentorenvest: we zullen creatief moeten zoeken, natuurlijk moeten ook de ontwikkelingen hier wat opbrengen, maar ook hier denk ik dat dit niet kan zonder bijdrage van de gemeente

Bereikbaarheid

Dan de fiets: hiervoor is wel geld. Natuurlijk ben ik hier heel blij mee. Structureel 4 ton voor fietsparkeren en ook nog geld voor fietsroutes. Maar als ik dan inzoom op het fietsparkeren. Dan hebben we net een paar maanden terug van het college een heel overzicht gehad met allemaal scenario’s voor fietsparkeren. Dat liep nogal uiteen maar alle scenario’s vroegen zowel een investering als extra geld voor de exploitatie. En ja de goedkoopste scenario’s gingen inderdaad uit van ongeveer 4 ton. Maar toen hebben we ook met zijn allen geroepen dat dit niet genoeg is, dat er meer nodig is. Ik constateer nu dat er maar 4 ton ligt. Dan is ook de conclusie dat 5000 rekken minimaal in de openbare ruimte bij moeten komen. Nu is mijn vraag: waar gaan we plek vinden voor ruim 5000 rekken in de Binnenstad in de openbare ruimte? Volgens mij is die plek er niet. En dat betekent dat het geld voor het fietsparkeren te weinig is, hoe blij ik er ook mee ben.

Jouw Haarlem noemde net al buslijn 2 die maanden lang niet in de Slachthuisbuurt komt. Wij zijn ook benieuwd naar de antwoorden. Maar ook lijn 300, het is maar 2 weken en daarom noem ik het nu. Hoe is het mogelijk dat lijn 300 twee weken lang niet stopt in Schalkwijk. Laat hem gewoon in het Reinaldapark stoppen. Ik hoop dat de wethouder dit kan oplossen.

Dienstverlening

Voorzitter, complimenten voor de ambtenaren die altijd snel de vragen van raadsleden beantwoorden. Maar met de bereikbaarheid van de gemeente voor burgers zowel telefonisch als bij het loket is het slecht gesteld. Dat moet echt heel snel veel beter

Zwerfafval moet echt iets aan gebeuren, dat is ook dienstverlening. Ik krijg hier de laatste weken veel klachten over. Wat is er aan de hand? Het gaat niet goed met het legen van de containers. Vandaag zag ik weer veel troep in de Cronjé toen we opnames maakte voor deze Kadernota. Ik steun daarom motie van Jouw Haarlem dat je bij meer containers terecht moet kunnen voor je restafval. Wat ons betreft blijft het pasje daarvoor wel nodig.

Wonen

De ChristenUnie is blij met de bouwambitie voor 10.000 woningen maar vindt dat de coalitie te krampachtig vasthoudt aan het percentage van 40% sociale huur. Ja, er moeten zeker 4000 sociale huurwoningen bij komen, en als er meer nodig is om de wachtlijsten omlaag te krijgen, dan moeten het er zelfs meer zijn. Maar als we dat niet gefinancierd krijgen, ondanks de 5 miljoen die op tafel ligt, dan vinden wij, dan moeten we bereid zijn om meer te bouwen, wat meer koopwoningen waarmee we de sociale huurwoningen kunnen financieren. Dan is wat ons betreft het percentage niet heilig. We hebben immers ook de ambities voor ondergronds parkeren en gasloos bouwen. En er zijn ook tekorten op de koopmarkt. De prijzen nemen toe en voor starters is het echt lastig om een koopwoning te vinden. Modulair bouwen is mooi en veel alleenstaanden zoeken betaalbare kleine woningen, maar de ChristenUnie wil dat die 40% sociaal niet alleen maar kleine wooneenheden zijn. Er moet ook gebouwd worden voor gezinnen met een laag inkomen. We moeten ook kijken wat de exacte vraag is.

Ik zie wel mogelijkheden om geld te krijgen van het Rijk. Dat vraagt een stevige lobby, ik ondersteun daarbij helemaal het pleidooi van D66. Onlangs maakte minister Ollongren bekend 38 mln te reserveren voor een fonds voor woningbouw op complexe binnenstedelijke locaties. Laten we proberen hier wat voor Haarlem binnen te halen. Maar dan moeten we het Rijk ook wat te bieden hebben. Wat ons betreft is zo’n complexe locatie toch ook Waarderpolder. Ik ben het echt niet eens met het CDA. Er zijn kansen om in de Waarderpolder veel banen te creëren, maar tegelijk ook veel woningen te bouwen. Dat is een heel interessante opgave waar we met een bidbook naar het Rijk kunnen en geld kunnen binnenhalen. Het is ook nog naast de spoorlijn op een hele mooie locatie. Ik vind het jammer dat daar in deze coalitie de ruimte niet voor is. Ik hoop toch dat het denken niet stopt. Ik zie wel ruimte in het coalitieakkoord. We gaan wel werken aan een visie voor de Waarderpolder. Ik dacht: laten we dat concreet maken. Daarom heb ik een motie gemaakt en die zegt ga nu dit jaar en volgend jaar werken aan een stedenbouwkundige visie voor de Waarderpolder. Dat is ook belangrijk voor bedrijven. Moeten we niet iets meer de hoogte in bijvoorbeeld. Wat is er stedenbouwkundig allemaal aan ruimte te vinden. Pas als we dat weten kunnen we concrete uitspraken doen over de ruimte. Nu zitten we steeds kaveltjes te verkopen en binnen de kortste keren is de Waarderpolder vol en zijn we niet efficient met de ruimte omgegaan. Dus ik hoop op steun voor deze motie.

Beheer en onderhoud

Dan beheer en onderhoud. De motie “als de straat maar een naam heeft” een motie samen met Trots Haarlem. Echt aan het onderhoud van de stad is nog een te kort aan. Je schrikt je rot hoeveel straten er zijn waarvan de straatnaambordjes verweerd zijn overdag niet leesbaar, laat staan ‘s avonds. Ik ben 3 kwartier wezen fietsen in een klein stukje van Haarlem Noord. Binnen 3 kwartier had ik meer dan tien straten waar de straatnaambordjes echt onleesbaar zijn. Dat is zelfs onveilig. Daar moeten we snel wat aan doen.

Dan de motie “A B C Alles op een rij” We hebben het vaak over onderhoud, we hebben het vaak over beeldkwaliteit, maar als ik dan een technische vraag stel dan blijkt dat we er helemaal geen goed zicht op hebben. We doen een paar steekproefjes. Wij zeggen: ga nu zowel van de technische kwaliteit als de beeldkwaliteit toegankelijk maken via open data zodat het voor iedereen zichtbaar is. Dan moeten we de frequentie van toetsen met elkaar nog bepalen. Maar nu is het ook voor ons als raad niet te volgen, terwijl het college wel stelt dat er geen onderhoudsachterstand is. Het moet veel inzichtelijker.

Dan het milieuplein, daar hebben we ook een motie over. Waarom op zondag 1x per maand het milieuplein open terwijl het twee keer zo duur is? En dan denken we, dat is niet erg, want dan verhogen we de woonlasten voor burgers wel. Dat vinden wij als ChristenUnie wel erg! Het kan 2x zo goedkoop door niet op zondag open te gaan maar doordeweeks op een avond. Wij gunnen de medewerkers van Spaarnelanden een vrije zondag. We moeten niet doorgaan met het steeds maar verder gaan in de 7x24 uurs economie.

Zorg

Dan het mantelzorgcompliment voorzitter. Dat is er helaas al een tijd niet meer. Wij vinden dat het terug moet komen. Daarom dienen wij samen met OPH, Jouw Haarlem, Hart voor Haarlem, Actiepartij en ik hoor net ook van Trots Haarlem een amendement in om het mantelzorgcompliment terug te brengen. Wij hebben daar hele goede argumenten voor. Ik zou zeggen: lees het amendement. Wij hebben in ieder geval geïnformeerd bij de gemeente Hilversum. Die hebben de afgelopen jaren het mantelzorgcompliment wel behouden en in twee jaar tijd is het aantal gebruikers verdubbeld en zijn er meer mantelzorgers bij de gemeente hierdoor in beeld gekomen. Alleen dat is al een argument. Een ander argument is dat die mensen gewoon heel veel waardering verdienen.

Cultuur

Wij hebben ook een motie over het Frans Halsmuseum. Kern is: ga creatief zoeken. Misschien bent u het niet met alle voorstellen eens.

Wij willen ook niet zomaar cart blanche geld gaan geven. Maar er zijn wel mogelijkheden en we moeten in ieder geval het achterstallig onderhoud aanpakken.

En we hebben ook een motie over het gebouw van de Verweijhal. Laat er toch maar een leegstandsverordening komen, al was het maar voor dit gebouw. Het kan niet zo zijn dat zo’n toplocatie vier jaar leegstaat.

Afronding

Ik sluit mij aan bij de vragen van GroenLinks over de stadsbouwmeester en de hoogbouwvisie en de vragen van Hart voor Haarlem over het pand aan de Lange Wijngaardstraat dat aan het verloederen is en vroeger een belangrijke plaats was voor de Joodse gemeenschap.

Voorzitter, als iets vanavond duidelijk is geworden, dan zijn de wensenlijstjes langer dan het beschikbare geld. En ondertussen is de schuld van onze stad hoog. Maar toch… wat zijn we rijk als je kijkt naar de onderwerpen waar we over praten vanavond!

Hopelijk vinden we met elkaar de komende dagen met wat creativiteit om toch wat mooie zaken te bereiken voor de stad. Ik wens het college veel wijsheid bij het opstellen van de begroting. Dank u wel.

AMENDEMENT Mantelzorgcompliment in begroting

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 juli 2018, 

In beraadslaging over de Kadernota,

Overwegende dat:

 • Tandem in Haarlem in 2017 structureel 717 mantelzorgers ondersteunde[1] en er blijkens het jaarverslag van de gemeente Haarlem 4025 mantelzorgers zijn ingeschreven bij Tandem;
 • In Haarlem veel meer mantelzorgers zijn, zo schat Mezzo dat in Haarlem naar schatting 40.000 mantelzorgers zijn waarvan er naar schatting een kleine 7000 langdurige en intensieve zorg verlenen;[2]
 • Veel gemeenten een mantelzorgcompliment verstrekken als blijk van waardering en als middel om met meer mantelzorgers in contact te komen en dat in onze regio dit onder meer wordt gedaan door de gemeenten Velsen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Zaanstad en Haarlemmermeer;
 • Haarlem dit in het verleden ook deed maar nu alleen collectieve en individuele ondersteuning van mantelzorgers biedt en respijtvoorzieningen;
 • Mantelzorgers en de cliënten die zij ondersteunen nog steeds regelmatig de gemeente Haarlem bellen met vraag om het mantelzorgcompliment;
 • Artikel 2.1.6 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bepaalt dat “Bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente.”
 • Ondersteuning iets vanzelfsprekends zou moeten zijn en wat anders is dan een jaarlijkse blijk van waardering en ondersteuning daarom niet in de plaats zou moeten komen van deze jaarlijkse blijk van waardering;
 • In de gemeente Hilversum het aantal aanvragen voor het mantelzorgcompliment sinds 2015 is verdubbeld en dit heeft geholpen om nieuwe mantelzorgers in beeld te krijgen;

Besluit

Besluitpunt 1 aan te vullen met:

l. Vanuit de reserve sociaal domein in 2019 en 2020 per jaar € 150.000 te bestemmen voor een mantelzorgcompliment en dit najaar 2020 te evalueren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Frans Smit, OPH

Moussa Aynan, Jouw Haarlem

Louise van Zetten, Hart voor Haarlem

Gertjan Hulster, Actiepartij

Sander van den Raadt, Trots Haarlem[1] http://www.tandemmantelzorg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Jaarverslag-2017-Haarlem.pdf Blz. 35

[2] http://www.mezzo.nl/uploads/content/file/1802%20MEZZO%20-%20gemeenteraadsverkiezing%20Mantelzorgers%20per%20gemeente%20DEF.pdf

MOTIE Stedenbouwkundige visie Waarderpolder

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 juli 2018, 

In beraadslaging over de Kadernota,

Overwegende dat:

 • In het onderhandelaars akkoord staat dat er kansen zijn om de Waarderpolder verder te ontwikkelen tot een duurzaam en toonaangevend bedrijventerrein;
 • Hierbij gekeken zal worden naar de haalbaarheid van het C­district (experimenteerterrein voor de circulaire economie), de mogelijkheid tot extra gronduitgifte, verdere verdichting en in welke zones op termijn eventueel een combinatie van wonen en werken mogelijk is;
 • Volgens het onderhandelaarsakkoord de komende tien jaar, buiten de Oostpoort, woningbouw in de Waarderpolder niet aan de orde is;
 • Veel bedrijven behoefte hebben aan moderne duurzame bedrijfshuisvesting terwijl grote delen van de Waarderpolder sterk verouderd zijn, uitstraling missen en niet efficiënt ruimtegebruik kent;
 • In rap tempo de laatste braakliggende kavels in de Waarderpolder worden verkocht;

Verzoekt het nieuwe college

 • Uiterlijk in 2019 een stedenbouwkundige visie op de toekomst van de Waarderpolder te presenteren en hiervoor zo nodig extra middelen vrij te maken in de programmabegroting (bijvoorbeeld te dekken uit het extra budget “stimuleren economische ontwikkeling, kadernota blz. 20 onder r);
 • Deze visie te maken in samenwerking met alle belanghebbenden zoals Industrie Kring Haarlem, Bouwend Nederland en woningbouwcorporaties en met betrokkenheid van de stadsbouwmeester waarbij het uitgangspunt is dat wordt gezocht naar een win-win situatie waarin alle partijen zich kunnen vinden en die op (inter)nationale schaal een voorbeeld is voor de toekomst van bedrijventerreinen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie
Sander van den Raadt, Trots Haarlem

AMENDEMENT Spaarnelanden doordeweeks of op zaterdag langer open is goedkoper

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 juli 2018, 

In beraadslaging over de Kadernota,

Overwegende dat:

 • In het coalitieakkoord staat dat Haarlemmers makkelijker hun afval moeten kunnen scheiden;
 • In deze kadernota wordt voorgesteld om daarom maandelijks het Milieuplein op zondag open te stellen;
 • Hiervoor 50.000 euro gereserveerd wordt, gedekt uit een hogere afvalstoffenheffing en daarmee dus de woonlasten worden verhoogd;
 • Het college uitgaat van een kostenpost van 5.500 euro per zondag (totaal: 66.000 euro) en het voorstel daarom niet kostendekkend is;
 • De extra opbrengsten van de afvalstoffenheffing grotendeels bestemd zijn voor de personeelskosten van 7 medewerkers voor 7,5 uur per zondag;
 • Deze kosten zo hoog zijn omdat in de CAO Afval & Milieu 2018-2019 op zondag een toeslag van 100% geldt terwijl deze door de weeks overdag 0% is en op zaterdag overdag en ’s avonds 40%;
 • Het milieuplein nu open is op maandag t/m zaterdag van 8 tot 15.30 uur en op dinsdag van 8 tot 20 uur;
 • Het voor de helft van het bedrag (25.000 euro) mogelijk is het Milieuplein per maand 7,5 uur extra te openen op werkdagen of circa 5 uur op zaterdagen en hiermee tegelijk de stijging van de woonlasten wordt beperkt;

Besluit

Besluitpunt 4 onderdeel c te wijzigen zodat deze komt te luiden

c. De kosten van een uitbreiding van de openstelling van het Milieuplein met 7,5 uur per maand op werkdagen of 5 uur per maand op zaterdagen van € 25.000 te verrekenen in het tarief afvalstoffenheffing;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie
Sander van den Raadt, Trots Haarlem

MOTIE Winst van de toerist investeren voor de toerist (en de stad)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 11 juli 2018, 

In beraadslaging over de Kadernota,

Constaterende dat:

 • Het doel van de nieuwe toeristenbelasting een opbrengst van 2 miljoen is;
 • De toeristenbelasting door de groei van het aantal overnachtingsplaatsen mogelijk meer oplevert;

Verzoekt het college:

Bij eventuele hogere inkomsten van de toeristenbelasting dan de geraamde 2 miljoen euro met voorstellen te komen hoe deze meeropbrengst kan worden geïnvesteerd in de stad op een wijze waarop toeristen hiervan ook profiteren zoals investeren in vernieuwing van het Frans Halsmuseum en het toegankelijk maken van de openbare ruimte en toeristische voorzieningen voor gehandicapten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

MOTIE Leegstandsverordening bij langdurige leegstand (zoals Grote Markt 1)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 juli 2018, 

In beraadslaging over de Kadernota,

Overwegende dat:

 • Het college met een leegstandsverordening eigenaren kan verplichten leegstand te melden en na 12 maanden leegstand een gebruikersvoordracht kan doen;
 • Op het niet-naleven van de meldingsplicht en de gebruikersvoordracht sancties kunnen worden gesteld;
 • De gemeente op dit moment nog geen leegstandsverordening heeft ingevoerd omdat dit extra capaciteit vraagt voor het registreren en volgen van leegstand, overleg met eigenaren, beschikkingen in verschillende stadia en het bijhouden van een lijst mogelijke gebruikers;
 • De benodigde extra ambtelijke capaciteit voornamelijk afhankelijk is van de omvang van het gebied dat wordt aangewezen waar de leegstandsverordening van toepassing is;
 • De ambtelijke inzet voor toepassing van een leegstandsverordening verder kan worden beperkt als deze vooral als stok achter de deur wordt gebruikt waarbij een gebruikersvoordracht alleen wordt gedaan als andere middelen onvoldoende effectief zijn gebleken;
 • De gemeente momenteel vooral inzet op gesprekken met eigenaren van leegstaande panden teneinde tot een nieuwe invulling te komen;
 • In de praktijk blijkt dat alleen gesprek bij sommige pandeigenaren onvoldoende werkt en dit soms om voor de stad beeldbepalende locaties gaat zoals thans de begane grond van Grote Markt 1 dat al meerdere jaren leeg staat;
 • Er juist voor deze locatie een potentiele gebruiker in beeld is namelijk het Frans Halsmuseum en dit past binnen de bestemming in het bestemmingsplan, wat een voorwaarde is voor het kunnen doen van een voordracht op grond van een leegstandsverordening;

Verzoekt het college van B&W:

Op korte termijn een leegstandsverordening op te stellen en deze heel gericht in te zetten door deze in kleine gebieden van toepassing te verklaren waarin sprake is van langdurige leegstand, te beginnen met het bebouwingsblok dat is omsloten door Grote Markt, Grote Houtstraat, Lepelstraat en Spekstraat;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie
Sander van den Raadt, Trots Haarlem

 

MOTIE A B C Alles op een rij BIS

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 juli 2018, 

In beraadslaging over de Kadernota,

Constaterende dat:

 • De beeldkwaliteit van Haarlemse wegen elk kwartaal wordt gemeten op basis van een aselectieve steekproef;
 • De beeldkwaliteit niet per weg wordt bijgehouden en er dan ook geen overzicht van straten met een C-kwaliteit is;
 • De noodzaak van onderhoud wordt bepaald op basis van de technische kwaliteit en niet op basis van de beeldkwaliteit;
 • De wegen waarvan op basis van technische inspecties is gebleken dat deze slecht zijn, zijn geprogrammeerd voor onderhoud en samen de onderhoudsvoorraad vormen;

Overwegende dat:

 • Op het ogenblik onduidelijk is hoe de technische kwaliteit van wegen in Haarlem zich ontwikkelt waardoor het risico aanwezig is van een plotselinge piek van veel wegen die technisch gezien aan onderhoud toe zijn;
 • Inwoners en gemeenteraad beter inzicht moeten kunnen krijgen in de beeldkwaliteit en het technisch onderhoudsniveau van de Haarlemse wegen;

Verzoekt het college

 • De gemeenteraad jaarlijks in het Jaarverslag of bij de Kadernota te informeren over de ontwikkeling van percentage wegen per beeldkwaliteitsniveau per wijk en voor de hele stad;
 • Met voorstellen te komen hoe de ontwikkeling van de technische kwaliteit van wegen beter inzichtelijk kan worden voor de gemeenteraad en hierbij te bezien of de huidige frequentie van inspecties van wegen hiervoor voldoende is;
 • De resultaten van beeldkwaliteit metingen en technische inspecties per weg openbaar te maken via open data;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie
Sander van den Raadt, Trots Haarlem

MOTIE Als de straat maar een naam heeft

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 juli 2018, 

In beraadslaging over de Kadernota,

Constaterende dat:

 • Er een grote hoeveelheid straatnaamborden in de stad is die zeker in de avonduren onleesbaar is (zie bijlage voor een aantal voorbeelden in Haarlem-Noord);
 • Het van belang is dat straatnaamborden goed leesbaar zijn, bijvoorbeeld als mensen contact zoeken met hulpdiensten;
 • Het normbedrag voor het vervangen een straatnaambord 80 euro per bord is;
 • Er jaarlijks 2 ton wordt uitgegeven aan het dagelijks onderhoud van straatmeubilair waar straatnaamborden onder vallen, maar niet wordt bijgehouden hoeveel jaarlijks aan straatnaamborden wordt uitgegeven;
 • Er de komende 5 jaar structureel 475.000 euro meer is gereserveerd voor beheer en onderhoud en er uit de precario-opbrengsten kabels en leidingen jaarlijks 5,25 miljoen euro wordt gespaard voor de onderhoudsopgave die daarna gaat ontstaan;

Verzoekt het college

Een deel van het extra budget voor beheer en onderhoud in te zetten voor een inhaalslag vervanging van straatnaamborden die onleesbaar zijn en straatnaamborden voortaan te beheren op een hoge beeldkwaliteit (niveau A)

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie
Sander van den Raadt, Trots Haarlem

AMENDEMENT Frans Halsmuseum 2.0 (in 2e termijn vervangen door de motie hieronder)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 juli 2018, 

In beraadslaging over de Kadernota,

Constaterende dat het Frans Halsmuseum:

 • Jaarlijks 150.000 bezoekers trekt die gemiddeld 26 euro besteden wat de stad 3,9 miljoen euro oplevert;
 • Een waardevolle collectie heeft die volledig eigendom is van de gemeente, evenals de historische gebouwen;
 • Jaarlijks een exploitatiesubsidie van circa 2,6 miljoen euro ontvangt en daarnaast een zelfde bedrag binnenhaalt via particuliere fondsen waarvan in 2017 1,5 miljoen euro is besteed aan de aankoop van kunstwerken;
 • Plannen heeft voor renovatie en verbouwing waardoor het museum beter vindbaar en toegankelijk wordt, expositie van klassieke schilderijen ook op de locatie Grote Markt mogelijk wordt en de Vleeshal gratis toegankelijk wordt;
 • Verwacht dat door deze vernieuwing het aantal bezoekers meer dan 30% zal stijgen;
 • Van de gemeente voor deze plannen 4,5 miljoen euro vraagt (beide locaties samen);
 • Daarnaast inzet op 1,5 miljoen euro bijdrage via fondsenwerving en hiervan reeds 0,5 miljoen euro is toegezegd onder voorwaarde dat de gemeente bijdraagt;
 • Er ook plannen zijn om de benedenverdieping van de Verweijhal bij het museum te trekken maar dat hierover nog geen overeenstemming is bereikt met de eigenaar, terwijl dit pand al 4 jaar leeg staat;
 • Door stijgende vaste lasten vanaf 2018 nagenoeg geen intern budget heeft voor tentoonstellingen, terwijl tentoonstellingen een grote invloed hebben op het aantal (herhaal)bezoekers;
 • In de verzelfstandigingsovereenkomst geen rekening heeft gehouden met de negatieve financiële gevolgen van het behoud van de gemeentelijke CAO, en dit een deel van de stijgende vaste laste verklaard;

Overwegende dat

 • In het coalitieakkoord staat dat de plannen van het Frans Halsmuseum aantrekkelijk zijn en een warm hart worden toegedragen, maar dat dit geen vertaling heeft gekregen in de Kadernota;
 • Het museum een belangrijke toeristische en cultuur-historische waarde heeft voor de stad;
 • Het museum in vergelijking met andere musea al veel eigen middelen genereert maar het voor een duurzame toekomst van het museum wenselijk is dat het museum minder afhankelijk wordt van de gemeente en dat het voorgestelde bouwplan daaraan kan bijdragen;
 • Haarlem de toeristenbelasting gaat verhogen zodat deze jaarlijks 2 mln euro in plaats van 1,2 mln euro oplevert bij een tarief van gemiddeld 5 euro per overnachting;

Verzoekt het college:

 • Voor behandeling van de programmabegroting 2019 samen met de museumdirectie te onderzoeken of de verbouwing van het Frans Halsmuseum kan worden gerealiseerd en daarbij te onderzoeken of voor de gevraagde financiering van 4,5 miljoen euro één of meerdere van de volgende dekkingsmiddelen kan worden ingezet:
  • Tijdelijke verhoging van de toeristenbelasting bovenop de in de Kadernota voorgestelde tariefverhoging (bijvoorbeeld: 1 euro per nacht levert in 4 jaar circa 1,6 mln euro);
  • Verkoop van één of meerdere kunstwerken;
  • Budget voor onderhoud strategisch vastgoed voor zover het gaat om onderhoudsachterstanden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is;
  • Een gemeentelijke lening welke wordt terugbetaald uit bijvoorbeeld:
   • Een beperkte verhoging van de toegangsprijs waarbij de prijs wel lager blijft dan die van het Rijksmuseum (bijvoorbeeld: 1 euro extra per bezoek levert uitgaande van minimaal 30% groei van het aantal bezoekers en 50% museumjaarkaarthouders in 4 jaar circa 0,4 mln euro op)
   • Efficiëntere exploitatie door de voorgestelde verbouwing welke in eerste jaren kan worden ingezet voor het terugbetalen van een lening van de gemeente en in latere jaren voor ;
   • Soberder arbeidsvoorwaarden voor nieuwe museummedewerkers;
 • Hierbij tevens te onderzoeken of fasering mogelijk is door bijvoorbeeld in eerste instantie alleen de locatie Grote Markt te verbouwen;
 • In gesprek te gaan met de eigenaar van de begane grond van de Verweijhal om te zien of overeenstemming kan worden bereikt over het benutten van deze locatie voor het museum;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

MOTIE Frans Halsmuseum 2.0 (BIS)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 11 juli 2018, 

In beraadslaging over de Kadernota,

Constaterende dat het Frans Halsmuseum:

 • Jaarlijks 150.000 bezoekers trekt die gemiddeld 26 euro besteden wat de stad 3,9 miljoen euro oplevert (1,2 mln voor museum en 2,7 mln bestedingen in de stad)
 • Een waardevolle collectie heeft die volledig eigendom is van de gemeente, evenals de historische gebouwen;
 • Jaarlijks een exploitatiesubsidie van circa 2,6 miljoen euro ontvangt en daarnaast een zelfde bedrag binnenhaalt via particuliere fondsen waarvan in 2017 1,5 miljoen euro is besteed aan de aankoop van kunstwerken;
 • Plannen heeft voor renovatie en verbouwing waardoor het museum beter vindbaar en toegankelijk wordt, expositie van klassieke schilderijen ook op de locatie Grote Markt mogelijk wordt en de Vleeshal gratis toegankelijk wordt;
 • Verwacht dat door deze vernieuwing het aantal bezoekers meer dan 30% zal stijgen;
 • Van de gemeente voor deze plannen 4,5 miljoen euro vraagt (beide locaties samen);
 • Daarnaast inzet op 1,5 miljoen euro bijdrage via fondsenwerving en hiervan reeds 0,5 miljoen euro is toegezegd onder voorwaarde dat de gemeente bijdraagt;
 • Door stijgende vaste lasten vanaf 2018 nagenoeg geen intern budget heeft voor tentoonstellingen, terwijl tentoonstellingen een grote invloed hebben op het aantal (herhaal)bezoekers;

Overwegende dat

 • Het museum een belangrijke toeristische en cultuurhistorische waarde heeft voor Haarlem;
 • In het coalitieakkoord staat dat de plannen van het Frans Halsmuseum aantrekkelijk zijn en een warm hart worden toegedragen, maar dat dit geen vertaling heeft gekregen in de Kadernota;
 • Het museum in vergelijking met andere musea al veel eigen middelen genereert maar het voor een duurzame toekomst van het museum wenselijk is dat het museum minder afhankelijk wordt van de gemeente en dat het voorgestelde bouwplan daaraan kan bijdragen;
 • Er momenteel in de Kadernota geen ruimte is voor een investering van 4,5 miljoen euro maar dat de gemeente wel een verantwoordelijkheid heeft als huismeester voor het onderhoud van de gebouwen;

Verzoekt het college:

Voor behandeling van de programmabegroting 2019 te onderzoeken wat de grootte van het achterstallig onderhoud aan de panden van het Frans Halsmuseum is en samen met de museumdirectie te onderzoeken of de voorstellen voor de verbouwing van het Frans Halsmuseum kunnen worden gerealiseerd (eventueel gefaseerd of gedeeltelijk) en te kijken of werk-met-werk gemaakt kan worden door combinatie met het wegwerken van de achterstanden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

« Terug

Archief > 2018 > juli

Geen berichten gevonden