Spiegels Jan Gijzenkade komen terug

WP_20160325_16_48_50_Pro.jpg19-07-2018 23:27 19-07-2018 23:27

Eerst mocht er niet over gestemd worden maar uiteindelijk is er voor de bewoners toch duidelijkheid gekomen voor de zomervakantie. De spiegels op de Jan Gijzenkade komen terug!

Bewoners hadden geprotesteerd bij de gemeenteraad dat de spiegels bij de zijstraten van de Jan Gijzenkade waren weggehaald. Met deze spiegels kan verkeer dat uit deze zijstraten komt zien of er verkeer op de Jan Gijzenkade is. Omdat een spiegel kapot was gegaan had de gemeente alle spiegels weggehaald omdat ze niet zouden helpen voor een betere verkeersveiligheid. De omwonenden dachten daar echter anders over. Zij zijn al jaren gewend aan de spiegels en waren hier juist blij mee.

De ChristenUnie heeft samen met Jouw Haarlem daarom gepleit de spiegels terug te plaatsen. Volgens de wethouder was hiervoor echter een motie nodig omdat hij anders niet kan afwijken van het verkeersbeleid. Hoewel nog steeds niet duidelijk is wanneer de Gemeenteraad dan besloten zou hebben geen spiegels toe te passen werd een motie voorbereid.

Te elfder ure werd de motie echter niet toegelaten in de raadsvergadering omdat volgens nieuwe raadsregels een motie alleen is toegestaan als het onderwerp geagendeerd is geweest tijdens een commissievergadering. De ChristenUnie was het hier niet mee eens en heeft om schorsing van de vergadering gevraagd voor overleg met andere fracties. De motie had immers wel op de agenda gestaan en was pas de dag van te voren ineens geweigerd. Volgens de ChristenUnie kon de motie wel behandeld worden. De spiegels zijn immers besproken in de rondvraag van de commissie beheer en toen is ook expliciet besproken dat er een motie zou komen. De motie kon dus wel volgens het reglement van orde. Behandeling in de rondvraag zou echter volgens anderen niet meer genoeg zijn, terwijl dit al jarenlang zo gebruikelijk is. Na de zomer zal de gemeenteraad opnieuw over deze procedure spreken. Raadslid Frank Visser: “De gemeenteraad moet over dit soort actuele onderwerpen moties kunnen blijven indienen. Als je het eerst moet agenderen in de commissie dan kan het maanden duren voordat er een uitspraak is van de gemeenteraad. Dat zou bij dit soort eenvoudige onderwerpen niet nodig moeten zijn.”

Uiteindelijk heeft de wethouder na lang aandringen van enkele fracties toegezegd dat de spiegels zullen terugkomen en dat een motie hierover na de zomervakantie niet meer nodig is.

« Terug

Archief > 2018 > juli

Geen berichten gevonden