Haarlemse raad kritisch over loondispensatie

Pinautomaat19-07-2018 21:58 19-07-2018 21:58

Roséanne Timmer-Aukes, Raadslid voor GroenLinks Haarlem, heeft mede namens PvdA, D66, ChristenUnie, SP, OPHaarlem, Actiepartij en Jouw Haarlem mondelinge vragen gesteld over de plannen voor het Rijk om mensen met een arbeidsbeperking door middel van loondispensatie onder het minimumloon te laten werken. Loondispensatie komt dan in de plaats van loonkostensubsidie. Zij deed dit ondersteund door gebaren zodat ook slechthorenden en doven live konden zien wat er gezegd wordt.

Oorspronkelijk zijn de vragen opgesteld als motie, maar door procedurele discussies werd het niet toegestaan deze motie in te dienen in de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces. Daarom werd de motie, die dus al steun had van een raadsmeerderheid, omgezet in mondelinge vragen.

De genoemde Haarlemse partijen kunnen zich niet vinden in de plannen van staatssecretaris van Ark, om per 1 januari 2019 loonsubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking te vervangen voor loondispensatie. Volgens de plannen hoeft een werkgever de werknemer alleen te betalen voor de productiviteit van de werknemer, dat betekent dat de werknemer minder dan het minimumloon kan verdienen. De werknemer ontvangt zo nodig een aanvullende uitkering van de gemeente, maar moet deze wel eerst zelf aanvragen. Vanwege het feit dat de werknemer minder loon van de werkgever ontvangt bouwt de werknemer ook nog eens minder pensioen op.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft middels een brief aan de Tweede Kamer grote bezwaren geuit tegen het plan en heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) haar twijfels geuit. De plannen druisen in tegen het VN Verdrag voor mensen met een beperking.

Genoemde partijen vragen daarom het college om zich achter de VNG te scharen en de VNG te helpen bij het zoeken naar alternatieven voor deze maatregel.

Wethouder Roduner antwoorde dat het college de zorgen deelt omtrent de negatieve impact op kwetsbare Haarlemmers, Haarlem ondersteund het VNG-standpunt en zoekt naar alternatieven. De VNG gaat uit van continuïteit van de loonkostensubsidie en zoekt samen met maatschappelijke organisaties naar draagvlak voor het VNG standpunt. In VNG verband denkt Haarlem mee en heeft ambtelijk contact gezocht. Als de maatregel doorgaat wil Haarlem zorgen dat de maatregel zo goed mogelijk zal landen.

« Terug

Archief > 2018 > juli

Geen berichten gevonden