Haarlem wil concrete keuzes in omgevingsvisie Noord-Holland 2050

DSC02729.JPG19-07-2018 20:00 19-07-2018 20:00

Op initiatief van de Haarlemse ChristenUnie heeft het college van B&W van Haarlem samen met de colleges van de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort een zienswijze ingediend op de concept omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland.

In de zienswijze onderschrijft Haarlem de ambities van de provincie om te komen tot verdere verduurzaming. Haarlem mist echter een vertaling naar concrete keuzes. Haarlem wil dat er meer wordt ingezet op verbetering van het openbaar vervoer en het fietsnetwerk, dat er forser wordt ingezet op circulaire economie en dat er bij de verduurzaming van de energievoorziening ook ruimte komt voor nieuwe windmolens in de Waarderpolder ter vervanging van de windmolens die al een tijd stil staan.

Omdat de inspraakprocedure eindigt in de zomervakantie kon de zienswijze niet meer uitgebreid in de gemeenteraad worden behandeld. Daarom hebben verschillende fracties schriftelijke inbreng geleverd. Op basis daarvan heeft het college de zienswijze gemaakt en afgestemd met de andere gemeenten in Zuid-Kennemerland. Daags voor de laatste raadsvergadering is deze zienswijze in een extra bijeenkomst met vertegenwoordigers van vier fracties op onderdelen nog wat aangescherpt. De gemeenteraad is er vervolgens mee akkoord gegaan dat deze inbreng wordt ingestuurd.

Lees in de bijlage bij dit bericht de volledige zienswijze.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20180719 Brief zienswijze Zuid-Kennemerland op Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050437,4 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2018 > juli

Geen berichten gevonden