Coalitie focust bij woningbouw te veel op percentage sociale huur

20151224_131111.jpgdonderdag 20 september 2018 20:57

De ChristenUnie wil dat meer sociale huurwoningen worden gebouwd want de wachtlijsten zijn met zo’n 7 a 8 jaar veel te lang. Maar het percentage van 40% sociale huur voor nieuwbouw is niet de oplossing want dit leidt in totaal tot veel minder woningen in totaal. Het leidt ook tot veel kleine sociale huurwoningen en weinig sociale huurwoningen voor gezinnen gezien de kosten. En ja, ik zie steeds meer gezinnen uit Haarlem vertrekken omdat een koopwoning onbetaalbaar is. Dit probleem wordt onderschat.

Voorzitter, hoe kijken we in 2040 terug op dit debat? Ik denk dat veel mensen dit debat dan al lang zijn vergeten. Maar de gevolgen van dit debat in 2040 zijn mogelijk wel groter dan wij denken.

Ik mis een simpele doorrekening van deze gevolgen. Als ik nu al de gevolgen zie voor het aantal woningen op het terrein van het Spaarne Gasthuis omdat ondergronds parkeren door de 40% eis onbetaalbaar wordt (waardoor er minder m2 beschikbaar is voor woningen) dan zou ik graag van de wethouder willen weten hoeveel woningen we in Haarlem minder kunnen bouwen door de fixatie op een percentage. De ChristenUnie vraagt daarnaast voor nieuwe projecten in elke startbrief een scenario hoeveel woningen extra mogelijk zijn als het criterium van 40% niet zou gelden.

Minder woningen betekent ook minder middeldure huurwoningen en koopwoningen. En juist die zijn nodig om te zorgen dat bestaande sociale huurwoningen weer vrij komen voor nieuwe bewoners door doorstroming. Netto zou de 40% eis er dus wel eens toe kunnen leiden dat er MINDER sociale huurwoningen beschikbaar komen dan er zouden komen als we die eis niet zouden stellen.

De ruimte in Haarlem is schaars. Wat als we in 2040 opnieuw op zoek zijn naar woningbouwlocaties en moeten concluderen dat die er niet zijn. Ik zie dan al allerlei partijen op staan die zeggen: hoe is het mogelijk dat we in de jaren 10 en 20 zo weinig ondergronds hebben gebouwd.

De ChristenUnie denkt dat meer sociale huur mogelijk is ook zonder het percentage van 40% maar met een lager percentage. Je kunt hier en daar hoger bouwen en je kunt parkeernormen verder aanscherpen bijvoorbeeld.

Ik kom dan bij het voorstel. Er worden voor lopende projecten terecht allemaal uitzonderingen gemaakt zoals voor projecten van minder dan 30 woningen. Tenminste: zolang het niet om gemeentelijk vastgoed gaat. Maar hoe wil de wethouder wel 40% sociale huur halen bij dit soort kleine projecten als het gemeentelijk vastgoed gaat. Welke corporatie is hierin geïnteresseerd?

En ondanks alle projecten die genoemd worden zou er nog veel maatwerk nodig zijn. Om hoeveel projecten praten we wel niet?

Het lijkt in het besluit alsof de 40% regel wel voor alle nieuwe projecten geldt. Maar in het stuk staat private ontwikkelingen die in het vigerende bestemmingsplan passen hier buiten vallen. Dat is helemaal terecht, maar waarom staat dat niet expliciet in het besluit? En wat gebeurt er als deze ontwikkelingen deels wel passen en deels niet? Ik vrees rechtszaken van private ontwikkelaars in deze gevallen want als de gemeente dan toch 40% eist dan leiden zij planschade. En anders vrees ik dat ontwikkelaars alleen dat bouwen wat ze wel mogen.

Er moet nog veel plancapaciteit worden gevonden om daadwerkelijk 10.000 woningen te bouwen. in 2019 komt al dip en vanaf 2022 droogt het op.... en dan te bedenken dat nooit alle capaciteit kan worden benut. Er zijn altijd wel tegenvallers. Er moet snel worden gezocht naar nieuwe bouwlocaties.

« Terug