Bezoekersparkeren op zondag voor iedereen

20150516_171438donderdag 27 september 2018 22:56

Vanaf 1 oktober geldt ook op zondag tussen 13 en 23 uur betaald parkeren in de binnenstad en de wijken rond het centrum. Om bewoners te compenseren komt er een bezoekersregeling in de binnenstad en wordt de bezoekersregeling in de wijken rond het centrum ook op zondag geldig. Dit was bij het parkeerreferendum voor veel bewoners een reden om toch met de plannen in te stemmen. Nu blijkt deze bezoekersregeling echter niet voor alle bewoners te gelden.

Het college stelt dat met name in de binnenstad bij veel woningen is geregeld dat er geen parkeervergunningen worden verstrekt vanwege het gebrek aan ruimte op straat. Daarom wil het college bij deze woningen ook geen bezoekersvergunning verstrekken. Dat zou namelijk niet eerlijk zijn naar de overige bewoners aan wie beloofd is dat door nieuwbouw de parkeerdruk in de binnenstad niet zal vergroten.

De ChristenUnie is het hier niet mee eens. Tot 1 oktober geldt immers voor iedereen gratis parkeren op zondag. Daarom ontvingen veel bewoners hun bezoek op zondag. Door het invoeren van betaald parkeren op zondag kan bezoek alleen nog maar langs komen door te parkeren in één van de garages of door op straat 4,50 euro per uur te betalen. Raadslid Frank Visser: “Een bezoekersregeling voor een zeer beperkt aantal uren per jaar, is heel wat anders dan een bewonersvergunning die voor een onbeperkt aantal uren geldt. De ChristenUnie was tegen het invoeren van betaald parkeren op zondag. Nu dit er toch is gekomen vinden wij het niet meer dan redelijk dat bewoners gebruik kunnen maken van een beperkte bezoekregeling ongeacht of deze bewoners gebruik mogen maken van een bewonersvergunning of niet”.

In de wijken rond het centrum gold al dat een bezoekersvergunning niet mogelijk is in gevallen dat een bewonersvergunning volgens de bouwvergunning niet mogelijk is. Hier zijn deze bewoners dus al gewend aan het feit dat bezoek elders of betaald moet parkeren. Maar ook voor deze bewoners zou gezien de invoering van betaald parkeren op zondag een (beperkte) bezoekersregeling volgens de ChristenUnie logisch zijn.

Donderdag is in de gemeenteraad gestemd over een motie van Jouw Haarlem, VVD, Trots Haarlem en Fractie Otten om alsnog een bezoekersvergunning voor alle bewoners te regelen. De ChristenUnie heeft deze motie gesteund maar een meerderheid van de raad heeft deze motie verworpen. De VVD kwam vervolgens met een motie om een bezoekersregeling in ieder geval voor de binnenstad te regelen. Ook deze motie werd verworpen.

« Terug