Komt rattenoverlast door verouderd riool?

Meldpuntdinsdag 02 oktober 2018 22:08

Een aantal inwoners van het Vondelkwartier heeft al langere tijd last van ratten. Dinsdagavond organiseerde de wijkraad hierover een avond met vertegenwoordigers van de gemeente en van Spaarnelanden. ChristenUnie-raadslid Frank Visser was aanwezig.

De aanwezige wijkbewoners vragen vooral om meer informatie. Zij willen weten wat er met hun klachten gebeurd. In een aantal woningen zijn al een paar jaar regelmatig ratten aangetroffen. Bestrijdingsbedrijven proberen in opdracht van de gemeente de ratten te vangen met klemmen. Dat werkt echter het beste als de klemmen bij meerdere woningen in een blok kunnen worden geplaatst. Vroeger kon de bestrijding ook met gif maar dat is in de meeste gevallen nu niet meer toegestaan. Landelijk worstelen hierdoor veel gemeente met het zoeken naar een effectieve bestrijdingsmethode aangezien ratten zich snel voortplanten en het daardoor langdurige inzet vraagt van de ongediertebestrijding.

In de straat met de meeste overlast is een zogenaamde rookproef gedaan. Met deze methode kan worden gekeken of er gaten zitten in de riolering (hoofdriool of huisaansluitingen). Hieruit kwamen echter geen bijzonderheden. De ChristenUnie vraagt echter toch nog verder te kijken naar de kwaliteit van de riolering in de wijk. Frank Visser wees er tijdens de bijeenkomst bijvoorbeeld op dat de gemeente in 2017 een kaart heeft gepubliceerd over de staat van de riolering in heel Haarlem. Uit deze kaart in het zogenaamde verbreed gemeentelijk rioleringsplan blijkt dat in een paar huizenblokken ten noorden van de Muiderslotweg en ten westen van de Geuzevesperstraat de riolering matig scoort en bij de kruising met de Rijksstraatweg zelfs slecht. Juist uit deze straten zijn de eerste meldingen gekomen van rattenoverlast.

Visser: “Ik wil daarom weten van het college of al bekend is wanneer vernieuwing van het riool in dit deel van de wijk in de planning staat. In het noordelijke deel van Haarlem Noord was tot voor kort één groot gebied waar de riolering in veel straten slecht was. Dit is in de wijk Dietsveld, maar daar is afgelopen jaar de riolering vernieuwd. Hetzelfde geldt voor de Eksterlaan. Er zijn nog een paar kleinere gebieden in dit deel van Haarlem Noord waar de riolering matig tot slecht is. Gezien de resultaten van de inspecties die zijn gedaan voor het verbreed gemeentelijk rioleringsplan lijkt het er op dat het gebied bij de Muiderslotweg nu ook snel in aanmerking moet komen voor vervanging. Hoewel het een “plan” genoemd wordt staat nergens een exacte planning van werkzaamheden. Ik snap dat ook wel want vervanging van riolering is erg kostbaar. Repareren is vaak goedkoper. Maar nu burgers in deze wijk overlast ervaren die wellicht te maken heeft met het riool zou het goed zijn als hier meer duidelijkheid over komt”.

Ook wil de ChristenUnie meer informatie van het college over de aanpak van oude huisaansluitingen. “Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de riolering tussen de voordeur en het hoofdriool onder de straat. Veel mensen weten dit niet. Veel van deze aansluitingen zijn in Haarlem Noord nu 60 tot 80 jaar oud en aan het eind van de levensduur. Ik vrees dat deze er vaak slecht aan toe zijn. Ik wil weten hoe de gemeente bewoners daarover informeert. Als een straat toch open gaat voor werkzaamheden aan het hoofdriool dan zou het ook handig zijn als ook die huisaansluitingen worden vervangen. En wat doet de gemeente als uit rookproeven blijkt dat een huisaansluiting kapot is, maar de eigenaar deze weigert te repareren? Een interessante gedachte tijdens de avond vond ik om te onderzoeken of eigenaren daar dan toch toe verplicht kunnen worden op grond van het belang van de volksgezondheid. Ik wil weten welke mogelijkheden er zijn. Maar het begint bij goede voorlichting.”

Belangrijk is ook dat inwoners rattenoverlast melden. Dit blijkt niet altijd te gebeuren, bijvoorbeeld omdat inwoners zelf klemmen plaatsen. Visser: “Het is goed dat inwoners zelf verantwoordelijkheid nemen, maar meld overlast wel altijd zodat de gemeente beter inzicht heeft in de omvang van het probleem”

« Terug