Laat de zondag met rust

DSC_4645donderdag 04 oktober 2018 22:19

Een meerderheid van de gemeenteraad wil de winkelopenstellingstijden op zondag verruimen van 12 tot 18 uur naar 12 tot 20 uur en mogelijk zelfs 10 tot 21 uur. Voor dit laatste lijkt een nipte meerderheid in de raad maar de coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en CDA is verdeeld. D66 en PvdA willen ruime openingstijden, CDA juist niet. GroenLinks is wel voor verruiming maar wil rekening houden met een minderheid van de raad en daarom de zondagochtend met rust laten. Binnenkort komt het college met een definitief voorstel en zal de raad hierover stemmen.

Lees hier de bijdrage van ons schaduwraadslid Johan Slik:

Voorzitter, laat de zondag met rust. En dan vooral de zondagochtend. Wanneer is de stad nog in rust? Wanneer kan de stad bijkomen?

Iedereen heeft rust nodig. En een collectieve rustdag is wel zo effectief, daarmee kunnen we samen tot rust komen. En laten we daar nu net  de zondag voor hebben. Het is waardevol, dat er even niks gebeurt. Laten we dat laatste stukje rust bewaren; als het weg is komt het niet meer terug.

De ChristenUnie geeft de voorkeur aan het behouden van de huidige situatie: de winkels op zondagochtend dicht houden en geen verruiming aan het eind van de dag.

Liever nog zouden we zien dat de zondagsopenstelling wordt beperkt. Maar de maatschappij verandert en de ChristenUnie weet zich midden in die maatschappij geplaatst en niet erbuiten. We winkelen niet meer tussen 9 en 6. De donderdagse koopavond lijkt achterhaald. We willen op weg naar werk of terug naar huis onze boodschappen doen. We bestellen via internet en willen de pakketjes kunnen ophalen wanneer het ons uitkomt. Moeten we vasthouden aan de huidige winkeltijden? Niet perse. De winkeltijdenwet biedt al veel ruimte voor andere openingstijden.

Maar nog meer druk en drukte? “24/7”? Of “laat de regels los en laat de winkelier helemaal zelf bepalen”, zoals D66 en VVD het liefst zouden willen? Dat is voor niemand goed: niet alleen voor de kerkganger, maar ook niet voor de toerist,  de winkelier en de binnenstadsbewoner. Wanneer kun je nog in alle sereniteit van de schoonheid van de stad genieten? Eigenlijk alleen nog op zondagochtend. En dat willen we zo houden; om van te genieten, maar ook om bewoners blijvend prettig te laten wonen.

Een belangrijke vraag is ook: willen de winkeliers dit eigenlijk wel? De kleine ondernemer zal niet verplicht worden hun winkels open te stellen, maar kunnen zich uiteindelijk toch gedwongen voelen mee te gaan met de grote ketens. Het College schermde met een draagvlakmeting waarin de winkeliers positief zouden staan tegenover ruimere openingstijden, terwijl een maand eerder een andere enquête onder winkeliers juist het tegenovergestelde beeld gaf. De ChristenUnie is dan ook niet overtuigd van voldoende draagvlak onder ondernemers.

De Raad heeft net vastgesteld dat op zondagmiddag betaald parkeren wordt ingevoerd. In antwoord op onze vraag hierover, zegde de wethouder toe dat het betaald parkeren op zondag in elk geval niet vervroegd zal worden naar 10u. Slechts een minieme geruststelling, bijvoorbeeld voor mindervalide kerkgangers. We tellen onze zegeningen...

Het college komt waarschijnlijk in de Raadsvergadering van 18 oktober met het definitieve voorstel. Wordt vervolgd derhalve.

« Terug