Nieuw onderzoek kermis Zaanenlaan

IMG_5349.JPGdinsdag 16 oktober 2018 10:28

Na onderzoek van de gemeente zijn er 4 mogelijke locaties over gebleven voor de kermis in Haarlem Noord. Naast de huidige locatie Zaanenlaan zijn dit het sportveld bij de Kleverlaan, het parkeerterrein naast de Kennemer Sporthal en het grasveld bij de Veerplas. Het college stelde voor de locatie Kleverlaan verder te onderzoeken. Na een lang debat heeft de raad besloten eerst de mogelijkheden op de Zaanenlaan verder te onderzoeken.

Je zal maar horen dat je mogelijk voortaan 12 dagen per jaar een kermis voor de deur krijgt. De ChristenUnie snapt daarom de geschrokken reacties van de bewoners rond de Kleverlaan en Jan Haringstraat. Wij zijn wel blij dat het onderzoek is gedaan want op de huidige kermislocatie aan de Zaanenlaan zijn een aantal omwonenden ook niet blij met de overlast die de kermis veroorzaakt.

Het voorstel van het college om de Kleverlaan verder te onderzoeken vonden wij niet overtuigend genoeg. De verschillen tussen de vier locaties waren klein. Juist daarom moeten we goed nadenken over de vraag of een verhuizing naar deze locatie wenselijk is.

Daar komt bij dat er ook bewoners rond de Zaanenlaan zijn die geen moeite hebben met de kermis. Wel vragen zij of de kermis aangepast kan worden. Bijvoorbeeld door hem korter te laten duren, door minder attracties te plaatsen of door de opstelling te wijzigen zodat attracties niet meer pal tegen voortuinen van huizen aan staan maar rond het park.

De ChristenUnie heeft er daarom mee ingestemd dat eerst nog een keer goed wordt gekeken naar mogelijkheden op de huidige locatie in overleg met de omwonenden en de kermisexploitanten. Daar moeten dan wel substantiële verbeteringen uit komen. Als dat niet lukt dan vinden wij dat serieuzer moet worden gekeken naar de locatie Veerplas.

« Terug