Met zachte hand handhaven bij woonadresfraude

DSC02701.JPGwoensdag 17 oktober 2018 06:48

De gemeente is na jarenlang gedogen druk bezig met het handhaven van illegale bewoning in de Waarderpolder. De ChristenUnie vindt deze handhaving te hard en qua timing ongelukkig nu de woningnood hoog is. Niet alle illegale bewoners van de Waarderpolder wonen bewust illegaal. Sommige bewoners hebben te goeder trouw gehandeld en soms zelfs vergunningen gekregen van de gemeente.

Adresfraude kan een aanwijzing zijn dat er meer aan de hand is, dus in die zin goed dat de gemeente dit onderzoekt en aanpakt. Maar een aantal mensen die illegaal in de Waarderpolder wonen zijn te goeder trouw. Er zijn een aantal schrijnende gevallen van mensen die bijvoorbeeld al meer dan 10 jaar in een woning wonen. Eén bewoner heeft eerder toestemming gekregen van ambtenaren er te wonen. Hij heeft zelfs vergunning gehad voor een verbouwing en brieven van de gemeente om op zijn woning (!!) zonnepanelen te laten plaatsen. Deze bewoner is daarom naar de rechter gestapt. Aanstaande donderdag doet de rechter uitspraak.

Zolang de veiligheid voor bewoners zelf niet in geding is moet de gemeente wat betreft de ChristenUnie met zachte hand handhaven en niet met harde hand. Immers: woningnood in Haarlem is erg groot. Vaak kunnen deze mensen nergens heen. Wij willen dat samen met bewoners naar oplossing wordt gezocht. Het college stelt al soepel te zijn door de begunstigingstermijn op een half jaar te zetten… Maar vindt maar eens binnen een half jaar een woning in Haarlem als je geen hypotheek van 3,5 ton kunt krijgen! Prima dat deze termijn daarom verlengd kan worden indien de bewoner aantoonbaar meer tijd nodig heeft, maar volgens de ChristenUnie moet deze termijn verlengd worden als een bewoner echt zijn best heeft gedaan een nieuwe woning te vinden.

Het kan en mag niet zo zijn dat mensen die verder te goeder trouw zijn een dwangsom moeten betalen terwijl ze aantoonbaar hun best doen om een andere woning te vinden. Wij willen ook de garantie dat mensen die verder te goeder trouw zijn niet op straat worden gezet. Dat is niet in het belang van deze mensen, maar ook niet in het belang van de gemeente want dan krijgen we weer kosten voor de daklozenopvang.

Een reden voor de gemeente om te handhaven is dat bewoners op een bedrijventerrein kunnen zorgen voor beperkingen voor bedrijven, bijvoorbeeld omdat ze kunnen klagen over overlast. De bewoners waar het hier om gaat klagen echter niet en veroorzaken zelf ook geen overlast. Sterker nog: ze zorgen voor een stukje veiligheid voor bedrijven. Want aanwezigheid van mensen helpt bij het voorkomen van inbraken

De ChristenUnie heeft gevraagd of daar geen andere oplossingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld door met een uitsterfconstructie te werken. Dus dat mensen kunnen blijven wonen maar dat bij vertrek bewoning door anderen niet meer is toegestaan. Er zouden dan afspraken met deze bewoners kunnen worden gemaakt dat ze niet mogen klagen over overlast van bedrijven. Volgens de burgemeester is dit echter niet mogelijk omdat dergelijke privaatrechtelijke afspraken met bewoners altijd via het bestuursrecht kunnen worden aangevochten. Met andere woorden: ookal zet een bewoner zijn handtekening, dan nog kan hij naar de rechter stappen om te klagen dat zijn woongenot wordt verstoord.

Een lastige discussie dus, maar de ChristenUnie hoopt dat het college naar elke situatie zorgvuldig zal kijken en barmhartig zal zijn bij schrijnende situaties. De ChristenUnie is nog steeds van mening dat wonen in het zuidelijke deel van de Waarderpolder mogelijk moet worden. We moeten kijken wat er mogelijk is door functiemenging en in hogere dichtheden bouwen. Er staat in dit deel van de Waarderpolder veel verouderd vastgoed met vaak maar 1 of 2 bouwlagen. Toevoegen van woningen en bouwen in 3 tot 5 bouwlagen kan een mooie impuls geven aan dit gebied, terwijl er voldoende ruimte kan blijven voor het toevoegen en groeien van bedrijven.

 

 

« Terug