Eén laag hoger bouwen project Delftwijk levert 60 extra woningen

IMG_5394.JPG29-11-2018 22:41 29-11-2018 22:41

Er moet onderzocht worden of meer woningen kunnen worden gebouwd achter het Marsmanplein in Delftwijk. Dit staat in een motie van de ChristenUnie die is aangenomen door de gemeenteraad.

De raad sprak over een startnotitie over een nieuwbouwproject aan de Aart van der Leeuwstraat. Hier worden 224 galerijwoningen in de sociale huursector gesloopt en vervangen door 228 nieuwe woningen. De ChristenUnie vindt dat er meer woningen terug moeten komen. Raadslid Frank Visser: “De woningnood is hoog. De wachtlijsten zijn al meer dan 7 jaar. Nu er nieuwbouw plaats gaat vinden moet daarom worden gekeken of er niet 1 bouwlaag extra kan komen. Dat kan zo 60 woningen opleveren”

De ChristenUnie had van te voren geïnformeerd bij de woningcorporatie. Die gaf aan ook graag meer woningen terug te bouwen. De enige zorg is het parkeren. Als er 228 woningen worden gebouwd zijn er volgens de modellen een paar parkeerplekken over. Komen hier 60 woningen bij dan is er juist een tekort. Visser: “Hiervoor moet een creatieve oplossing worden gezocht. Kijk of er nog ruimte is voor extra parkeerplekken, promoot het openbaar vervoer dat in deze wijk zeer goed is, stimuleer het gebruik van elektrische fietsen en bied deelauto’s aan”.

Nu de motie is aangenomen gaat het college samen met de woningcorporatie kijken wat de mogelijkheden zijn.

 

MOTIE Aart van der Leeuwstraat, mag het ietsjes meer zijn?

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 29 november 2018,

In beraadslaging over de startnotitie Aart van der Leeuwstraat,

Overwegende dat:

  • De woningnood in Haarlem hoog is;
  • Aan de Aart van der Leeuwstraat door sloop/nieuwbouw van 4 wooncomplexen netto maar 4 woningen worden toegevoegd;
  • In het plan volgens de parkeernormen nog restruimte is van 6,7 parkeerplaatsen;
  • Door het toevoegen van 1 extra woonlaag dezelfde stedenbouwkundige kwaliteit behouden blijft en alleen voor het parkeren een oplossing gevonden dient te worden;
  • Volgens de geldende parkeernorm van 0,9 plaatsen per woning met een extra bouwlaag (circa 67 woningen) een tekort ontstaat van circa 53 parkeerplaatsen;
  • Het gebied zeer goed ontsloten is door het openbaar vervoer (stadslijnen 2, 3, 14 en 73 stoppen om de hoek);
  • Het college de huidige parkeernormen aan het heroverwegen is;

Verzoekt het college:

In de verdere uitwerking van de plannen voor de Aart van der Leeuwstraat e.o. te onderzoeken of er een of meerdere bouwlagen kunnen worden toegevoegd om extra woningen toe te voegen door een oplossing te zoeken voor de overschrijding van de parkeernorm in:

  • Extra inzet op gebruik van de fiets en OV bijvoorbeeld door nieuwe bewoners als kennismaking een kortingskaart voor het OV te geven;
  • Het aanbieden van een deelauto arrangement voor de nieuwe bewoners;
  • Het meenemen van de resultaten van de heroverweging van de parkeernormen voor sociale huurwoningen of te onderzoeken of op deze locatie maatwerk mogelijk is ten aanzien van de huidige parkeernormen volgens het principe pas toe of leg uit;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Gertjan Hulster, Actiepartij

Frits Garretsen, SP

Jasper Drost, GroenLinks

Moussa Aynan, Jouw Haarlem

Maarten Wiedemeijer, PvdA

 

« Terug

Archief > 2018 > november

Geen berichten gevonden