Initiatiefvoorstel: Winkels eerder dicht voor vieren en gedenken

DSC02749.JPGdonderdag 07 maart 2019 19:27

De ChristenUnie heeft samen met SP, CDA en Trots Haarlem een initiatiefvoorstel ingediend om winkels eerder te sluiten op Goede Vrijdag, Kerstavond en Dodenherdenking. Ook zouden winkels volgens dit voorstel voortaan niet meer geopend kunnen zijn op Nieuwjaarsdag.

In Haarlem zijn de winkels elke zondag en ook op feestdagen geopend. De openingstijden op zondag zijn onlangs verder verruimd. Winkels mogen nu ook op zondagochtend open vanaf 10 uur en mogen open blijven tot 20 uur. De ChristenUnie stemde hier tegen maar een nipte meerderheid van de gemeenteraad stemde voor.

In de winkeltijdenwet staat dat winkels vanaf 19 uur dicht moeten zijn op Goede Vrijdag, Dodenherdenking en Kerstavond. Maar gemeenten mogen hiervan afwijken. Door de verruiming van de winkeltijden op zondag geldt de algemene vrijstelling van 10 tot 20 uur ook voor deze dagen. Omdat het debat over de ruimere winkeltijden helemaal over de zondag ging is voor deze bijzondere dagen geen aandacht geweest in de gemeenteraad. ChristenUnie, SP, CDA en Trots Haarlem willen daarom hier alsnog over spreken en de Haarlemse winkeltijdenverordening aanpassen.

Het college zal binnenkort reageren op het initiatief waarna de gemeenteraad er over zal debatteren. Dit zal niet meer op tijd zijn voor de komende dodenherdenking. Het college heeft echter gebeld met vertegenwoordigers van winkeliersverenigingen en die hebben toegezegd dat de winkels komende dodenherdenking op tijd zullen sluiten.

Initiatiefvoorstel

Winkels eerder dicht voor vieren en gedenken

Aanleiding

In Haarlem zijn de winkels elke zondag geopend. De openingstijden op zondag zijn onlangs verder verruimd. Door deze verruiming geldt een algemene vrijstelling van 10 tot 20 uur. Deze vrijstelling is door verwijzing naar artikel 2, eerste lid onder b van de Winkeltijdenwet ook van toepassing op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur.

Indieners merken op dat over de verruiming op deze specifieke dagen door de focus op de zondag tijdens het raadsdebat geen discussie is geweest.

Voorstel

Wij stellen met dit voorstel voor de verruiming terug te draaien voor enkele van de bovengenoemde dagen. Concreet stellen wij voor winkels weer te laten sluiten op:

  • Nieuwjaarsdag
  • Goede Vrijdag na 19 uur
  • 24 december na 19 uur (kerstavond)
  • 4 mei na 19 uur (dodenherdenking)

Hierdoor krijgen werknemers en ZZP-ers in de winkels van onze mooie stad op deze dagen ruimte voor viering, herdenking en bezinning.

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het initiatiefvoorstel “Winkels eerder dicht voor vieren en gedenken”,

Besluit:

  • De titel van artikel 2 onder A te wijzigen in: A. Vrijstellingen voor zon- en feestdagen, Goede Vrijdag, 24 december en 4 mei
  • Artikel 2, onder A, eerste lid van de Verordening winkeltijden Haarlem 2018 te wijzigen door de volgende zin aan het einde toe te voegen:

    Deze algemene vrijstelling geldt niet op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op 24 december na 19 uur en op 4 mei na 19 uur.

en gaat over tot de orde van de dag.

Frits Garretsen, SP

Jurrit Visser, CDA

Frank Visser, ChristenUnie

Jacques Amand, Trots Haarlem

« Terug