Initiatiefvoorstel voor meer perspectief voor ongedocumenteerden

DSC02735.JPGvrijdag 22 maart 2019 21:04

De fracties van de ChristenUnie en GroenLinks in de gemeenteraad van Haarlem komen met een gezamenlijk initiatiefvoorstel waarin zij vragen om meer ondersteuning voor de groep ongedocumenteerden. Het voorstel wordt 28 maart gepresenteerd in de gemeenteraad.

Voorgesteld wordt om - in navolging van steden als Amsterdam en Utrecht - cursussen en praktijkleertrajecten onderdeel te maken van de Haarlemse aanpak met betrekking tot ongedocumenteerden om zo het werken aan perspectief te verbreden. ‘Zo wordt zowel succesvolle terugkeer als succesvolle inburgering bevorderd’ aldus Frank Visser (raadslid ChristenUnie). Ook wordt voorgesteld om de dekking van de Haarlemse vrijwilligersverzekering aan te passen zodat ook ongedocumenteerden die vrijwilligerswerk verrichten, hieronder vallen.

Ongedocumenteerden zijn mensen zonder een geldige verblijfsvergunning die (nog) niet kunnen terugkeren naar hun herkomstland, maar op basis van internationale verdragen wel recht hebben op opvang. Binnen Nederland mogen zij niet zelfstandig werken of wonen. In deze situatie zijn zij compleet afhankelijk van overheidsvoorzieningen. ‘De uitzichtloosheid van deze situatie is niet alleen schrijnend, maar werkt ook verlammend en demotiverend’ aldus Ziggy Klazes (raadslid GroenLinks).

Het totaal aantal ongedocumenteerden in Haarlem is onbekend. Circa 15 ongedocumenteerden worden intensief begeleid door Stem in de Stad. Het initiatiefvoorstel is gemaakt naar aanleiding van de ervaringen van het team van Stem in de Stad met deze groep. Een vergelijkbaar initiatiefvoorstel van GroenLinks werd in de gemeenteraad van Utrecht met algemene stemmen aangenomen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20190320 INITIATIEFNOTA Ontwikkelingsmogelijkheden voor ongedocumenteerden - def.pdf308,1 kBapplication/pdfdownload

« Terug