Zorg om te grote klassen fusieschool

IMG_5315.JPGdonderdag 04 april 2019 22:44

Bij de fusie van Daaf Geluk, Paulus Mavo en Sterrencollege op de locatie van het Sterrencollege moet wel aandacht blijven voor de benodigde kleinschaligheid. Op deze scholen zitten immers veel kinderen die extra zorg nodig hebben. Hiervoor pleitte de ChristenUnie tijdens een debat over de komende fusie.

Bijdrage van schaduwraadslid Els Booms:

Voorzitter, de ChristenUnie volgt de fusie tussen Daaf Geluk, Paulus Mavo en Sterrencollege op de voet. Wij willen ons inzetten voor de zwakkeren in onze samenleving. Daar horen ook de kinderen bij die het in het gewone onderwijs moeilijk hebben. De Paulus Mavo en Daaf Geluk zijn beide zorgscholen wat betekend dat zij veel leerlingen hebben die extra aandacht nodig hebben.

Wij zijn van mening dat de leerlingen die extra zorg nodig hebben met andere zorg benaderd moeten worden als andere leerlingen in het voortgezet onderwijs. Wij zijn dan ook blij om te horen dat Dunamare aan zijn medewerkers heeft medegedeeld dat het gebouw van het Sterrencollege voor deze twee scholen extra aangepast wordt met onder andere gescheiden ingangen.

Waar wij als ChristenUnie wel van geschrokken zijn is dat Dunamare van plan is de klassen van deze twee scholen van 18 naar 24 uit te breiden. Dit lijkt ons een zeer onverstandige keuze en vooral voor de leerlingen die extra zorg nodig hebben. Landelijk is de norm voor klassengrote voor VMBO-Basis 24 kinderen. Maar in deze norm gaat men vanuit dat het 'normale’ kinderen zijn. Maar op de Paulus Mavo en de Daaf Geluk zitten veel leerlingen die ADHD, ADD of Autisme hebben. Van leraren van de Paulus Mavo en Daaf Geluk horen wij dat klassen met 18 kinderen al een uitdaging zijn, voor de docenten zoals voor de kinderen. Wij willen daarom Dunamare vragen de klassen op 18 leerlingen te houden  en ook de lokalen op 18 leerlingen in te richten. De wethouder vragen wij om deze wens tijdens de gesprekken met Dunamare met nadruk duidelijk te maken. Want leerlingen die de school niet afmaken komen vroeger of later op de rekening van de gemeente. We weten dat de wethouder geen directe invloed kan hebben op het beleid van Dunamare. Maar wij geloven dat Dunamare een duidelijke wens van de wethouder niet zomaar op zij kan leggen. 

In antwoord op deze bijdrage heeft Dunamare aangegeven dat de omvang van de klassen nog niet vastligt en dat wel rekening zal worden gehouden met de zorgbehoefte van leerlingen. De ChristenUnie zal dit uiteraard blijven volgen.

« Terug