Geen meerderheid voor aanpak vrachtwagens binnenstad

DSC_4643donderdag 28 maart 2019 23:47

Het voorstel om grote vrachtwagens te weren uit smalle straten in de Binnenstad heeft geen meerderheid gehaald in de gemeenteraad.

De ChristenUnie wilde graag dat in het toegangsbeleid voor de binnenstad ook aandacht is voor de omvang van vrachtwagens. Raadslid Frank Visser: “Natuurlijk moeten alle winkels kunnen worden bevoorraad maar je moet grote brede vrachtwagens niet willen hebben in de smalle straten. In sommige straten in de Vijfhoek zijn zelfs gevels al flink beschadigd doordat vrachtwagens hierlangs zijn geschuurd”.

Een raadsmeerderheid wil eerst afwachten hoe het straks gaat bij de nieuwe regels voor duurzame bevoorrading. De wethouder sprak in de gemeenteraad over aanpassingen “stap voor stap”. Volgens de ChristenUnie gaat dat niet werken: “Een ondernemer investeert één keer in vrachtwagens. Als hij nu vooral duurzaam moet zijn en hiervoor een vrachtwagen aanschaft dan kun je moeilijk een jaar later van dezelfde ondernemer vragen om voortaan met kleinere wagens te rijden!”

De wethouder liet wel een opening voor aanpassingen in de Vijfhoek. De ChristenUnie zal blijven pleiten voor het terugdringen van brede zware vrachtwagens. Visser: “In andere historische binnensteden worden deze vrachtwagens ook geweerd in smalle straten, dat moet in Haarlem ook kunnen!”

MOTIE Grote vrachtwagens niet in smalle straten

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 28 maart 2019,

In beraadslaging over de brief van de wijkraden met verzoek vrachtwagenverbod centrum,

Overwegende dat:

 • De gemeente bezig is met het maken van nieuw toegangsbeleid (toegangstijden en regels) voor vrachtvervoer in de binnenstad op basis van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GDZES);
 • Op korte termijn een besluit wordt genomen over de nieuwe Parkeerrechtendatabase (PRDB) die hiervoor noodzakelijk is en deze PRDB naar verwachting per 1 oktober 2019 beschikbaar is en naar verwachting medio 2020 het nieuwe toegangssysteem in werking zal treden;
 • Er al jaren een discussie is over het zware/grote vrachtverkeer in de vele smalle straten in het centrum zoals de Barrevoetestraat en de Keizerstraat;
 • Het zware vrachtverkeer in deze straten dikwijls tot schade aan het straatmeubilair en vooral ook tot onveilige situaties voor voetgangers en fietsers leidt;
 • De wijkraden in de binnenstad nu gezamenlijk hebben gepleit voor een vrachtwagenverbod;
 • Ondernemers uiteraard hun winkel goed moeten kunnen blijven bevoorraden;
 • Andere historische binnensteden al jaren een verbod op zware vrachtwagens kennen[1];
 • De implementatie van het nieuwe toegangsbeleid op basis van GDZES het ideale moment is om ook de toegang op basis van breedte, hoogte, massa en/of aslast van het vrachtverkeer te regelen zodat er in één keer een helder nieuw toegangsbeleid is voor de binnenstad;
 • Een stadsdistributiesysteem het zware vrachtverkeer en het aantal vrachtbewegingen in de binnenstad kan beperken;
 • De ontwikkeling van een stadsdistributiesysteem tot op heden niet van de grond is gekomen;
 • Dit waarschijnlijk komt omdat er voor ondernemers ook geen noodzaak was voor het distribueren via een dergelijk systeem aangezien de toegang van vrachtverkeer tot de binnenstad tot op heden onbeperkt is;
 • Het beperken van de toegang van de binnenstad voor zwaar vrachtverkeer dus een extra stimulans kan zijn om zo’n stadsdistributiesysteem van de grond te krijgen;

Verzoekt het college

 • In overleg met ondernemers en wijkraden beperkingen uit te werken voor het vrachtverkeer in de binnenstad op basis van hoogte, breedte, massa en/of aslast met als uitgangspunt dat in de toekomst geen zware/grote vrachtwagens meer mogen komen in de smalle straten in de binnenstad zoals in de Vijfhoek;
 • Een uitgewerkt voorstel hiervoor in 2019 voor te leggen aan de gemeenteraad zodat het tegelijk kan worden ingevoerd met het nieuwe toegangsbeleid op basis van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie[1] Zo mogen in de binnenstad van Delft zonder ontheffing geen vrachtwagens komen die zwaarder zijn dan 3500 kg en gelden er in verschillende straten breedte en hoogtebeperkingen (www.delft.nl/zwaarverkeer). Ook in Utrecht (http://live.andes.nl/utrecht/plan/truck/) is de toegang van vrachtwagens tot de binnenstad beperkt. Hoe zwaarder de vrachtwagen, hoe minder straten deze mag inrijden.

« Terug