Goedkoper parkeren in Cronjé en Dreef garage

WP_20160604_10_03_52_Pro13-06-2019 23:19 13-06-2019 23:19

Bewoners uit het centrum kunnen voortaan goedkoop een abonnement krijgen voor de garage Cronjé en de Dreefgarage. Dit voorstel van de ChristenUnie is overgenomen door het college.

Nu er door het uitbreiden van de autoluwe binnenstad minder parkeerplekken op straat zijn in de binnenstad is bewoners een parkeerplek aangeboden in de garage op het stationsplein. Deze garage heeft echter twee nadelen: het abonnement is duur en in de toekomst wordt deze garage mogelijk gesloopt. Tegelijkertijd is er in de Cronjé garage iets ten noorden van het station en in de Dreefgarage iets ten zuiden van de binnenstad nog voldoende plek. Bewoners uit de omgeving van deze garages kunnen hier een goedkoop bewonersabonnement krijgen. Dit gold echter niet voor bewoners uit het centrum.

De ChristenUnie heeft daarom voorgesteld ook deze bewoners de mogelijkheid te geven voor deze garage een abonnement aan te schaffen voor dezelfde prijs als de bewoners van Haarlem Noord respectievelijk Haarlem Zuid. Daarmee worden naar verwachting de matig bezette parkeergarages net buiten het centrum beter benut en worden bewoners verleid verder weg te parkeren. Door de maatregel breed in te zetten ontstaat maximale keuzevrijheid; elke binnenstadsbewoner met het recht op een parkeervergunning kan voortaan kiezen tussen behoud van de parkeervergunning, een abonnement tegen gereduceerd tarief in de garages in het centrum of een zeer voordelig abonnement in parkeergarages Cronjé of Dreef.

« Terug