Aanscherping winkeltijdenverordening

20151224_125903.jpg11-07-2019 23:50 11-07-2019 23:50

Op initiatief van SP, ChristenUnie, CDA en Trots Haarlem wordt de Haarlemse winkeltijdenverordening aangepast. Voortaan moeten winkels op Goede Vrijdag, Dodenherdenking en Kerstavond 1 uur eerder dicht.

Afgelopen jaar is er veel debat geweest in Haarlem over de verruiming van de winkeltijden op zondag. Uiteindelijk heeft een meerderheid van de gemeenteraad beslist dat winkels voortaan elke zondag open mogen van 10 tot 20 uur. Dit was van 12 tot 18 uur. Een voorstel van CDA, ChristenUnie en SP om in ieder geval de zondagochtend de winkels gesloten te houden werd verworpen.

Omdat de discussie zich vooral toespitste op de zondag is er vorig jaar geen goed debat gevoerd over de openingstijden tijdens feestdagen en andere bijzondere dagen. Daarom zijn SP, ChristenUnie, CDA en Trots met een voorstel gekomen om de winkels op Goede Vrijdag, Dodenherdenking en Kerstavond 1 uur eerder te sluiten, dus om 19 uur, zoals ook in de winkeltijdenwet staat. Dit voorstel is door het college en de gemeenteraad overgenomen.

Ook stelden de partijen voor om de winkels op nieuwjaarsdag gesloten te houden zodat er per jaar tenminste nog 1 dag zou zijn dat de winkels dicht zouden zijn en de binnenstad in rust kon worden ervaart. Dit voorstel zag het college en een meerderheid van de raad echter niet zitten. Immers: voordat de openingstijden op zondag werden verruimd waren supermarkten ook al elke zondag open, ook op nieuwjaarsdag. De ChristenUnie heeft er op gewezen dat onder de oude regels ook de supermarkten pas vanaf 12 uur open gingen en dat je ook net als toen uitzonderingen zou kunnen maken. In winkelcentrum Schalkwijk zijn alle winkels al op nieuwjaarsdag en tijdens andere feestdagen gesloten. Daar kan het echter afgedwongen worden door de winkeliersvereniging omdat het een overdekt winkelcentrum is dat afgesloten kan worden. Dat geldt echter niet voor de andere winkelcentra in Haarlem.

Raadslid Frank Visser: “De 24 uurs economie is in Haarlem doorgeschoten. Wij blijven opkomen voor de kleine ondernemers in de stad die nu door de ruime openingstijden van de grote winkelketens zich vaak gedwongen voelen ook op zondag open te gaan omdat ze anders omzet mislopen. Ook in andere steden waar de winkels op zondag open zijn, zijn winkels op grond van de plaatselijke verordening vaak wel tijdens feestdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren gesloten. Helaas ziet een raadsmeerderheid hier niets in, maar ik hoop dat dit nog eens gaat veranderen”.

« Terug