Nieuwe entree station Bloemendaal met P&R

IMG_5348.JPGdonderdag 29 augustus 2019 22:32

De gemeente Haarlem heeft plannen om het parkeerterrein bij de Kennemer Sporthal en de IJsbaan anders in te richten. Door hier een parkeergarage te bouwen kan er ruimte ontstaan voor woningbouw. De ChristenUnie heeft gepleit de parkeergarage ook in te zetten als P&R. Station Bloemendaal ligt immers op 300 meter afstand. Dan moet er alleen wel een ingang aan de Haarlemse zijde komen want anders moeten reizigers nog eens 300 meter omlopen.

Lees hier de bijdrage van raadslid Frank Visser in de raadscommissie ontwikkeling:

Voorzitter, het is goed dat naar mogelijkheden voor woningbouw in dit gebied wordt gekeken door het parkeren in een gebouwde voorziening te brengen. Dit kan een mooi plan worden. Betrek wel de bewoners van de wijk goed bij deze ontwikkeling. Het mag ook niet zo zijn dat de gebruiksmogelijkheden van de Sporthal worden beperkt. Dus er moet goed worden gekeken naar geluidsoverlast en er moeten voldoende parkeerplekken blijven. En hoe zit het bijvoorbeeld met de circussen die hier wel eens staan en de woonwagens van de kermisexploitanten? Wat wordt daarvoor het alternatief?

Voor de parkeervoorziening worden twee locaties genoemd: ten noorden of ten oosten van de sporthal. De ChristenUnie ziet vooral kansen in een parkeergarage of beter gezegd “wijkhub” direct ten noorden van de sporthal. Die kan dan als buffer dienen tussen de wijk en de hal. Op het grasparkeerterrein kunnen dan woningen komen. Ik denk dat je hier de wijk mooi mee kunt afronden, mits het voldoende groen wordt ingevuld. Ook kunnen er woningen komen tussen de hal en de Delft. Voor de entree van de hal kan dan een parkachtig plein komen met veel fietsenstallingen waar geen plek meer is voor auto’s maar wel ruimte voor sport. Hier kan bijvoorbeeld het basketbalveldje terugkomen.

De wijkhub krijgt wat ons betreft niet alleen een functie voor de sporthal, de ijsbaan en de woningen. Maak er ook een P&R van. De afstand tot het einde van het perron van station Bloemendaal is namelijk maar 120 meter en tot de perrontunnel 300 meter. Alleen het jammere is: die perrontunnel heeft alleen een ingang aan de kant van Bloemendaal. Als dit niet verandert dan zouden reizigers 600 meter moeten lopen en dat is te ver voor een P&R!

De ChristenUnie wil al jaren dat er ook een ingang aan de Haarlemse kant komt zodat station Bloemendaal ook een beetje station Haarlem Noord wordt. De ChristenUnie wil daarom de wethouder vragen te onderzoeken of het doortrekken van de perrontunnel van station Bloemendaal naar de Haarlemse kant (deels) bekostigd kan worden uit de ontwikkeling van de IJsbaanlaan. Als we als Haarlem geld op tafel leggen dan kunnen we hiervoor wellicht ook een bijdrage van het Rijk of provincie lospeuteren.

« Terug