Spaarndamseweg: meer groen en beter OV

IMG_20181102_092810946.jpgdonderdag 29 augustus 2019 23:02

De gemeente werkt aan een ontwikkelvisie voor diverse bouwlocaties langs de Spaarndamseweg. Er moeten woningen komen, werklocaties en 1 of 2 basisscholen. Sommige locaties spelen op korte termijn, andere bouwprojecten zijn verre toekomstmuziek. De ChristenUnie heeft gepleit voor meer groen en beter OV.

Voorzitter, de plannen die nu in hoofdlijnen op papier staan zijn mooi. Mooi vinden wij vooral het voorstel voor een nieuwe fietsbrug in het verlengde van de Paul Krugerkade en het voorstel voor een langzaam verkeersroute langs de oostoever van het Spaarne. De ChristenUnie heeft nog wel opmerkingen over de bouwhoogtes, de inrichting van de Spaarndamseweg en de mobiliteit.

Qua bouwhoogtes denken wij dat op sommige plekken nog een extra bouwlaag mogelijk is. Bijvoorbeeld op de plek van het 50Kv station bij de Schoterbrug en het terrein van bouwcentrum Filippo. Beide locaties gaan uit van 4 tot 6 bouwlagen. Wij denken dat op delen van deze kavels ook 7 bouwlagen moet kunnen.

Het idee voor een tweerichtingen fietspad op de Spaarndamseweg langs het Spaarne is mooi maar komende 10 jaar gebeurt dat niet want de weg is recent opnieuw ingericht. Op korte termijn kan de weg wel veel groener door de versteende middenberm groen te maken. Hier kan actie steenbreek letterlijk snel worden uitgevoerd. ChristenUnie heeft hier al eens een motie over ingediend. Wat houdt de wethouder tegen om hier nog voor de volgende zomer te vergroenen?

De visie stelt terecht: Het openbaar vervoer langs het Spaarne moet beter. Lijn 14 rijdt hier nu 1x per uur en in de spits 2x per uur. Maar de vraag is of hogere frequenties mogelijk worden met circa 650 extra woningen. Met een gewone buslijn lukt dat denk ik niet. De ChristenUnie stelt daarom voor om naar andere vormen te kijken zoals zelfstandig rijdende busjes. In Drimmelen, Den Haag en Capelle rijden ze al rond. Ze moeten alleen nog wat sneller worden. De ontwikkelingen op dit gebied gaan hard, en dit zou wel eens rendabel kunnen zijn. Dan kan je hogere frequenties bieden dan de huidige lijn 14. Is de wethouder bereid dit te onderzoeken? Zelfde geldt voor de te onderzoeken busverbinding naar station Bloemendaal. Daar is denk ik de vervoervraag te klein voor, maar ook hier zouden automatische busjes kunnen helpen. Dan kunnen reizigers vanaf de Spaarndamseweg ook snel bij R-net Minahassastraat komen.

Voor parkeren is het uitgangspunt van de conceptvisie vooral oplossen op eigen terrein. Dat is echter duur en maakt bovendien de auto aantrekkelijker want je kan bij regen droog instappen. De ChristenUnie stelt voor juist te gaan werken met een wijkhub. Dat is goedkoper dan ondergronds parkeren onder elk gebouw en het stimuleert ook dat mensen gebruik maken van fiets en OV. Zo’n wijkhub zou bij het winkelcentrum kunnen komen. Dan worden parkeerplaatsen ook beter benut. Nu staan ze ’s avonds allemaal leeg. De ChristenUnie vraagt de wethouder zo’n wijkhub mee te nemen in de definitieve ontwikkelvisie.

« Terug