Prostitutieleeftijd omhoog van 18 naar 21 jaar

Sold for sex.jpg20-09-2019 20:13 20-09-2019 20:13

De laatste gemeenteraad voor de zomervakantie eindigde met cliffhanger: de stemmen staakten met 18 stemmen voor en 18 stemmen bij de stemming over verhoging van de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar. Drie raadsleden waren afwezig. Als zij aanwezig waren geweest was de uitslag 19 tegen 20 stemmen geweest en was de verhoging niet doorgegaan. Afgelopen donderdag werd opnieuw gestemd. Weer waren drie raadsleden afwezig…

Volgens de Gemeentewet moest er nu een besluit vallen. Zouden de stemmen opnieuw staken dan zou het amendement van D66/VVD/GroenLinks/SP om de leeftijd op 18 te houden worden beschouwd als verworpen. Daarom waren er tenminste 18 stemmen nodig tegen dit amendement.

In totaal waren er 19 voorstanders van de leeftijdsverhoging aanwezig en 17 raadsleden die het amendement steunden. De VVD probeerde met een schorsing nog raadsleden over te halen om alsnog tegen de leeftijdsverhoging te stemmen. Er volgde overleg met diverse twijfelende fracties, maar uiteindelijk was de uitslag inderdaad 19-17. Na twee jaar debat heeft de gemeenteraad hiermee alsnog ingestemd met de leeftijdsverhoging!

Ook de andere aanpassingen van de APV over prostitutie waarover voor de zomer al was gestemd zijn nu definitief. Zo mogen sekswerkers op voorstel van de ChristenUnie niet wonen op hun werklocatie (en zo  nog afhankelijker worden), is er vanaf nu een verbod voor klanten om seksuele handelingen te verrichten met een sekswerker bij een vermoeden dat geen sprake is van een vergunning voor een prostitutiebedrijf en mogen minderjarigen niet meer aanwezig zijn in een seksinrichting.

Raadslid Frank Visser: “De fractie van ChristenUnie Haarlem is dankbaar dat het prostitutiehoofdstuk van de Algemene Plaatselijke Verordening na twee jaar debat eindelijk is gemoderniseerd. Dit was hard nodig om illegale prostitutie en mensenhandel beter te kunnen aanpakken. De Haarlemse APV sluit nu ook goed aan op de verordeningen in andere gemeenten in de regio een regionale aanpak makkelijker is. Het is nu aan het college om de handhaving te intensiveren. De sluiting van een massagesalon deze maand na het bezoek van een mystery guest van de gemeente is het bewijs dat dit hard nodig is. Dit bleek een illegale seksinrichting te zijn.”

De VVD heeft aangekondigd met een initiatiefvoorstel te komen om de prostitutieleeftijd weer te verlagen naar 18 jaar. Visser: "Ik hoop dat we de discussie niet weer opnieuw hoeven te voeren. Laten we nu alle energie besteden aan handhaving, zorg voor mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel en preventie"

« Terug

Archief > 2019 > september

Geen berichten gevonden