Probleemanalyse stationsgebied: meer ruimte nodig voor fiets en OV

DSC02807.JPG15-11-2019 10:26 15-11-2019 10:26

De stationsomgeving van Haarlem wordt een steeds groter knelpunt. In 2 jaar tijd groeide het aantal busreizigers met 10%. Er kan vrijwel geen bus meer bij. De nieuwe spitsbussen van Haarlem Noord naar Amsterdam (lijn 244) rijden daarom wel langs het station, maar stoppen er niet. De komende jaren wordt nog circa 40% groei verwacht. Ook het aantal fietsers en treinreizigers groeit. Het is dus tijd voor een andere aanpak.

Donderdag besprak de commissie beheer de probleemanalyse van het station. Alle knelpunten zijn op een rij gezet. Van verkeersveiligheid tot te smalle busperrons en van het tekort aan fietsenstallingen tot een gebrekkige doorstroming van het autoverkeer.

Eerste oplossingsrichtingen zijn ook al in beeld, daar praat later deze maand de commissie ontwikkeling over. Maar vast staat dat grootschalige ingrepen nodig zijn. De hele Haarlemse raad hoopt op de terugkeer van de tram in Haarlem. Realisatie van een moderne lightrail van station Haarlem naar Amsterdam langs de A9 kost echter naar verwachting circa 1 miljard euro en gaat zeker nog jaren duren. Op korte termijn zijn dus andere ingrepen nodig.

Een mogelijke oplossing zou het herrouteren van buslijnen zijn. Alle bussen gaan nu langs het station en vooral langs de westkant van de binnenstad. Nieuwe buslijnen in Haarlem Oost zouden kunnen zorgen dat daar het OV verbeterd en tegelijk de routes aan de westkant ontlasten. De ChristenUnie wil in heel Haarlem goed openbaar vervoer en steunt daarom deze plannen, maar wijst er op dat nieuwe buslijnen wat anders is dan het verplaatsen van buslijnen. Een goed voorbeeld is Utrecht: daar is een trambaan gekomen die om de binnenstad heen gaat. De gedachte was dat er dan minder OV in de binnenstad zou komen. Het aantal bussen op de OV-as die door de binnenstad loopt is echter ook gegroeid. Daar is nu een file aan bussen. Daarom wordt nu gesproken om daar alsnog een tweede trambaan te bouwen.

Raadslid Frank Visser: “Nieuwe buslijnen zorgen vooral dat de groei op het stationsplein wat wordt afgeremd. Maar ook daar blijven ingrepen nodig gezien de reizigersgroei. De meeste mensen in de huidige bussen en ook toekomstige reizigers moeten in het centrum zijn of bij het station. Voor enkele tientallen procenten geldt dit niet. Maar die reizigers kun je niet allemaal een andere route laten volgen. Als die andere route namelijk meer reistijd kost of extra overstappen dan is de kans groot dat mensen weer kiezen voor de auto en dan loopt de stad nog meer vast. Als meer Haarlemmers kiezen voor OV en de fiets dan is dit uiteindelijk juist goed voor de stad. OV en fiets zijn schoon, duurzaam en vragen de minste openbare ruimte. We moeten zorgen dat nieuwe buslijnen vooral de groei van het OV gebruik beter spreiden over de stad. Ook moet station Spaarnwoude veel aantrekkelijker worden gemaakt zodat meer reizigers richting Amsterdam voor dit station kiezen. Zorg hier voor voldoende fietsenstallingen en dat je elke tien minuten op de trein kunt stappen.”

Tijdens het eerste van vele debatten over het stationsplein heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de breedte van de busperrons en om volgend jaar al te starten met nieuwe buslijnen aan de oostkant van Haarlem.

Busperrons
In sommige varianten wordt uitgegaan van de huidige oppervlakte van het busstation of zelfs kleiner. Dat is volgens de ChristenUnie niet reëel omdat de tram (helaas) nog verre toekomstmuziek is. Bovendien: de tram vraagt ook ruimte. Er zijn meerdere sporen nodig en een keerlus zolang de tram niet doorrijdt naar Haarlem Noord. Zelfs als het zou lukken om alle groei die vanaf nu plaatsvindt naar elders te verplaatsen, wat volgens de ChristenUnie een illusie is, dan nog is het huidige stationsplein te krap. Visser: “De busperrons zijn gevaarlijk smal, er is geen ruimte voor wachthokjes waar je droog kunt staan. Tijdens de spits staan reizigers in een lange rij op de rijbaan van de bussen. Die perrons moeten sowieso breder. Dat kan maar op 1 manier: sloop de Beyneshal en richt het hele gebied opnieuw in. Nu een projectontwikkelaar met de Beyneshal aan de slag wil heeft Haarlem nu de kans om een mooie nieuwe entree te maken voor de stad met een overdekt busstation met meer ruimte voor de bus, extra woningen en onder de grond 5000 extra fietsenstallingen. En natuurlijk wordt dan ruimte gereserveerd voor de toekomstige tram.”

Nieuwe buslijnen

Op korte termijn zijn ook maatregelen nodig. De ChristenUnie doet de volgende voorstellen:

  • Geef lijn 244 nog dit jaar een halte bij de Koepel gevangenis.
  • Zorg dat eind 2020 een nieuwe buslijn start vanuit Schalkwijk Centrum naar Amsterdam Zuid.
  • Kijk of vanaf eind 2020 een aantal bussen van lijn 346 kunnen starten in Heemstede in plaats van station Haarlem zodat Haarlem Centrum wordt ontlast en Haarlem Zuid west beter OV krijgt.
  • Zo ontstaat ruimte om lijn 244 te laten stoppen op het stationsplein. Zo blijven er vanaf het stationsplein even veel bussen naar Amsterdam Zuid gaan en krijgt Haarlem Noord meer bussen naar station Haarlem.
  • Ook moet worden gekeken of een bus vanaf het Delftplein via de Spaarndamseweg kan rijden langs de Koepel richting Schalkwijk. Zo ontstaat voor Haarlem Noord een snelle verbinding met Schalkwijk die niet langs het station komt en wordt tegelijk de Burgwal en de Slachthuisbuurt beter ontsloten met openbaar vervoer.

« Terug