Pak bouwcrisis aan, neem PFAS maatregelen

DSC02676.JPG14-11-2019 21:47 14-11-2019 21:47

In het hele land zijn er problemen met de bouw in verband met de regelgeving rondom stikstof en PFAS. PFAS zijn chemische stoffen die in grond kunnen zitten. De regels die gelden voor het gebruiken en verplaatsen van deze grond blijken veel strenger dan gedacht. De ChristenUnie heeft het college gevraagd wat de gemeente Haarlem gaat doen om de problemen rond PFAS aan te pakken zodat de bouw weer snel op gang komt.

Rondvraag van raadslid Frank Visser in de commissie beheer

  1. Ik heb begrepen dat het belangrijk is dat de gemeente een lokale achtergrondwaarde vast stelt om ruimte voor veilig grondverzet te creëren. Hiervoor is het noodzakelijk dat bekend is wat de actuele concentraties in de gemeente zijn. Heeft he college daar zicht op en is dit vastgesteld? Zo nee, wordt dit op korte termijn aan de raad ter vaststelling voorgelegd (of door het college vastgesteld als het een collegebevoegdheid is)

  2. Biedt de Haarlemse grondbank opslagmogelijkheden aan waar ook grond zonder PFAS-onderzoek terecht kan? Of heeft Haarlem hiervoor andere locaties ter beschikking?

  3. Een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart is een belangrijk instrument waarmee lokale overheden de kwaliteit van de grond kunnen aangeven en bedrijven kunnen hiermee sneller weten welke toepassingen van grond mogelijk zijn. Veel gemeenten zijn hun bodemkwaliteitskaarten al aan het aanpassen op PFAS. Er komt waarschijnlijk vanaf 1 december (via een landelijke Algemene Maatregel van Bestuur) de mogelijkheid voor het tijdelijk versnellen van het vaststellen van de bodemkwaliteitskaart. Dit biedt gemeenten een extra instrument. Is Haarlem hier al mee bezig? Maakt de gemeente daarbij ook gebruik van het landelijke Expertteam PFAS dat sinds afgelopen maandag 11 november actief is om lokale overheden te helpen bij het maximaal benutten van de ruimte die het bestaande kader biedt?

 Het college zal binnenkort deze vragen schriftelijk beantwoorden

« Terug